Tankerskoj Next Generation nagrada Zagrebačke burze za izuzetan doprinos razvoju tržišta kapitala

Na svečanosti održanoj u 11. prosinca 2015. u zagrebačkom Matis Lounge-u, pri koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, dodijeljene su nagrade Zagrebačke burze za 2015 godinu.

Među ovogodišnjim laureatima našla se i Tankerska Next Generation d.d. kojoj je dodijeljena nagrada za izuzetan doprinos razvoju tržišta kapitala u 2015. godini.

Predsjednik Uprave Tankerske Next Generation g. John Karavanić primio je nagradu iz ruku gđe. Ivane Gažić, predsjednice Uprave Zagrebačke burze, te istaknuo važnost ovog priznanja:

Priznanje Zagrebačke burze potvrda je da smo na dobrom putu i potvrda je uspjeha, ne samo Tankerske Next Generation, nego cijelog tima koji je sudjelovao u inicijalnoj javnoj ponudi dionica u veljači, a potom i sekundarnoj ponudi u lipnju.

Javna ponuda dionica je vrlo složena i zahtjevna aktivnost koja podrazumijeva potpunu predanost cijelog tima, kako bi se uspješno provela. U organizaciji gdje je svatko opterećen redovnim dnevnim aktivnostima, priprema javne ponude je dodatno opterećenje na sve resurse i zahtjeva dodatan i poseban angažman. Upravo je to bio ključ uspjeha javne ponude dionica Tankerske Next Generation. Pripremajući izlazak na burzu intenzivno surađujete i s velikim brojem ljudi izvan kompanije, tako da je Tankerska Next Generation kroz IPO i SPO stekla snažne i pouzdane partnere, koji nas prate u razvoju i investicijama, i naravno brojne prijatelje bez kojih uspjeh sigurno ne bi bio na ovoj razini.

Povjerenje institucionalnih i privatnih investitora, koji su kroz IPO u veljači, a potom i SPO u lipnju, podržali TNG i bez čijeg ulaganja ne bismo bili u mogućnosti stvoriti flotu kakva je danas, daje nam zadaću da kompaniju vodimo prateći najviše standarde korporativnog upravljanja, te da opravdamo njihovo povjerenje uspješnim poslovanjem, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation

Tankerska Next Generation je u veljači 2015. godine u prvoj inicijalnoj ponudi dionica na hrvatskom tržištu kapitala od 2008. godine, prikupila 208 milijuna kuna, da bi potom već u lipnju u novom prikupljanju kapitala kroz SPO, prikupila dodatnih 104 milijuna kuna. Prikupljena sredstva iskorištena za proširenje TNG flote s tri nova moderna eko dizajn MR produkt tankera (Vukovar, Zoilo i Pag).

 

photo: zse.hr

Natrag