Financijski pokazatelji

Ključni financijski pokazatelji:

(u mil. USD) FY 2015 (rev) FY 2016 (rev) FY 2017 (rev) FY 2018 (rev)
Prihodi brodova 19,935 39,991 42,371 47,784
EBITDA 8,812 18,798 16,635 16,635
EBIT 4,894 10,636 9,126 5,193
Neto dobit 5,030 5,968 4,852 1,001

 

TOP 10 vlasnička struktura na dan 31. srpnja 2019:

R.br. Dioničar Broj dionica (%)
1. Tankerska Plovidba d.d. 4.454.994 51,01
2. PBZ Croatia osiguranje OMF kategorije B2 839.000 9,61
3. Erste Plavi OMF kategorije B 808.000 9,25
4. Raiffeisen OMF kategorije B 752.036 8,61