Najvažniji financijski pokazatelji

 

Ključni financijski pokazatelji:

(u mil. USD) FY 2015 (rev) FY 2016 (rev) FY 2017 (rev)  
Prihodi brodova 19.935 39.991 42.371  
EBITDA 8.812 18.798 16.635  
EBIT 4.894 10.636 9.126  
Neto dobit 5.030 5.968 4.852  

 

TOP 10 vlasnička struktura na dan 31. listopada 2018:

R.br. Dioničar Broj dionica  (%)
1 Tankerska Plovidba d.d. 4.454.994 51,01
2 PBZ Croatia osiguranje OMF 839.000 9,61
3 Erste Plavi OMF 808.000 9,25
4 Raiffeisen OMF kategorije B 752.036 8,61
5 Raiffeisen DMF 367.521 4,21
6 Zagrebačka banka d.d./ Skrbnički račun 261.065 2,99
7 PBZ d.d./ Nova ljubljanska banka d.d. 170.824 1,96
8 PBZ d.d./ State street client account 154.230 1,77
9 Raiffeisen OMF kategorije A 48.653 0,56
10 Zagrebačka banka / ZB aktiv 46.000 0,53

 

  

 

 

Back to Top