Financijski kalendar

Financijski kalendar:

Revizorski Odbor 20. veljače 2019. Nadzorni Odbor 25. srpnja 2019.
Nadzorni Odbor 25. veljače 2019. Rezultati za H1 2019. 26. srpnja 2019.
Rezultati za Q4 2018. 26. veljače 2019. Nadzorni Odbor 1. kolovoza 2019.
Revizorski Odbor 24. travnja 2019. Revizorski Odbor 23. listopada 2019.
Nadzorni Odbor 26. travnja 2019. Nadzorni Odbor 25. listopada 2019.
Rezultati za 2018. i Q1 2019. 29. travnja 2019. Rezultati za Q3 2019. 28. listopada 2019.
Revizorski Odbor 24. srpnja 2019. Nadzorni Odbor 16. prosinca 2019.

*Datumi u financijskom kalendaru su aproksimativni, te su moguća odstupanja

 

 

 

 

 

Back to Top