Korporativno upravljanje

Nadzorni odbor

Ivica Pijaca, predsjednik

Tankerska plovidba d.d., direktor sektora komercijale

Gospodin Ivica Pijaca je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet od 1992. do 1993. godine. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci 1998. Iste godine se zaposlio kao treći časnik palube u floti Tankerske plovidbe. Godine 1999. postao je samostalni referent u Odjelu produkt tankera u Tankerskoj plovidbi, napredujući na mjesto Poslovoditelja u odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi u 2003. godini. Između 2004. i 2005. godine gospodin Pijaca bio je broker u Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe) i generalni direktor u istom društvu od 2005. do 2006. godine. Od 2006. do 2013. gospodin Pijaca bio je Poslovoditelj u odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi. 2013. godine gospodin Pijaca postao je direktor sektora komercijale te je to funkcija na kojoj se trenutno nalazi u Tankerskoj plovidbi.

Mario Pavić, zamjenik predsjednika

Tankerska plovidba d.d., predsjednik Uprave

Gospodin Mario Pavić je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet između 1993. i 1994. godine. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Splitu 1996. godine s diplomom inženjer nautike. Od 1997. do 2002. godine bio je zaposlen kao časnik palube u floti Tankerske plovidbe. Godine 2002. diplomirao je Management u pomorstvu na Pomorskom fakultetu u Splitu. Između 2003. i 2007. godine bio je Poslovoditelj u odjelu tankera Tankerske plovidbe. Između 2007. i 2012. godine gospodin Pavić bio je broker u društvu Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe) i generalni direktor istog društva od 2012. do 2013. godine. Od 2013. godine gospodin Pavić je član Uprave Tankerske plovidbe, a od kolovoza 2015. godine njen predsjednik

Nikola Koščica, član

Tankerska plovidba d.d., član Uprave

Gospodin Nikola Koščica je diplomirao financijsku ekonomiju na London Guildhall University 1996. godine. Nakon diplome, bio je zaposlen u Dalmatinskoj banci d.d. između 1997. i 2001. godine, i to prvo kao pripravnik, a kasnije kao analitičar u sektoru za upravljanje poslovnim rizicima navedene banke. Između 2001. i 2003. godine, bio je zaposlen inicijalno kao kreditni referent, a kasnije kao voditelj odjela za kreditiranje pravnih osoba u Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Zadar. Postao je zaposlenik Tankerske plovidbe 2004. godine kao poslovoditelj za upravljanje rizicima, od 2013. je na položaju direktora financijskog sektora, a od kolovoza 2015. je član Uprave Tankerske plovidbe.

Joško Miliša, član

Prosperus Invest, CEO

Gospodin Joško Miliša završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu te se 1992. godine zapošljava kao broker u brokerskoj kući Medis, nakon čega radi u konzultantskim društvima Consult invest i ICF kao savjetnik na poslovima preuzimanja i savjetovanjima društava. U Erste vrijednosnim papirima d.o.o. radio je na poziciji voditelja trgovanja vrijednosnim papirima i uvođenju portfolio managementa. Imenovan je 2000. godine za potpredsjednika Hrvatskog Fonda za privatizaciju zadužen za korporativno upravljanje gdje se bavio konsolidacijom društava iz portfelja Hrvatskog Fonda za privatizaciju, na objedinjavanju državnog portfelja, analizama rada nadzornih odbora i uprava društava iz državnog portfelja. Početkom 2002. godine suosniva investicijsko društvo ŠTED-KAPITAL d.o.o., koje samostalno i uspješno vodi do polovine 2009. godine. Trenutno je na funkciji predsjednika uprave investicijskog društva Prosperus Invest d.o.o.

Dalibor Fell, član

Quattro logistika d.d., Predsjednik Uprave

Gospodin Dalibor Fell završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu te se 2000. godine zapošljava u Raiffeisenbank Austria d.d. gdje u Sektoru riznice i investicijskog bankarstva unutar 8 godina prolazi put od pripravnika preko direktora direkcije do zamjenika izvršnog direktora. Nakon toga osniva vlastito društvo te 8 godina provodi kao direktor u društvu za usluge poslovnog savjetovanja. 2016. godine se pridružuje Croatia osiguranju d.d. kao direktor Sektora za ulaganja odgovoran za upravljanje imovinom društva. Tijekom tog vremena obavljao dužnosti predsjednika nadzornog odbora društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u vlasništvu Croatia osiguranja d.d. Trenutno je na funkciji Predsjednika Uprave Quattro logistika d.d. na koju je imenovan u rujnu 2021. godine. Tijekom karijere pohađao je brojne seminare u zemlji i inozemstvu iz područja financija, investicija te rukovođenja. Na seminarima se pojavljivao i u ulozi predavača na temu derivativnih financijskih instrumenata u organizaciji Zagrebačke burze.