Oglas o načinu na koji je objavljen prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja

Oglas o načinu na koji je objavljen prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d pronađite na linku niže.

Natrag