Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 28. travnja 2021. godine. Na njoj će se razmatrati revidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora i nerevidiranim financijskim izvještajima za prvo tromjesečje 2021. godine.
 

Natrag