Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava kako je 18. lipnja 2015. godine zaprimila obavijest Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. o prelasku preko praga od 10%.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provedeno je kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 11. lipnja 2015. godine i temeljni kapital povećan je s iznosa od 360.000.000,00 kuna za iznos od 76.667.250,00 kuna na iznos od 436.667.250,00 kuna izdavanjem 1.553.344 redovne dionice na ime oznake TPNG-R-B, bez nominalnog iznosa.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. zastupnik je Raiffieisen obveznog mirovinskog fonda kategorije A, koji u vlasništvu ima 27.753 dionice TPNG-R-A i 17.000 dionica TPNG-R-B; Raiffieisen obveznog mirovinskog  fonda kategorije B, koji u vlasništvu ima 460,636 dionica TPNG-R-A i 290.000 dionica TPNG- R-B; Raiffieisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, koji u vlasništvu ima 108.610 dionica TPNG-R-A i 90.700 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar, koji u vlasništvu ima 2.582 dionice TPNG-R-A i 2.000 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla koji u vlasništvu ima 2.499 dionice TPNG-R-A i 1.800 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata, koji u vlasništvu ima 1.749 dionica TPNG-R-A i 1.400 dionica TPNG-R-B;  i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT , koji u vlasništvu ima 4.831 dionica TPNG-R-A i 3.800 dionica TPNG-R-B.

Dokapitalizacijom Izdavatelja zastupnik vlasnika dionica ima 1.015.360 glasačkih prava u Izdavatelju, odnosno 11.6262%. Zastupnik vlasnika prag prelazi s 142.025 dionica, odnosno 1,6262%. Prije povećanja temeljnog kapitala zastupnik vlasnika imao je 608.660 glasačkih prava u izdavatelju, odnosno 8,4536%.

Natrag