Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 21. veljače 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 24. veljače 2020. do 24. veljače 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeće kupnje vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

 

- dana 13. ožujka 2020. ukupno 310 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 38,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0035% temeljnog kapitala Društva te

- dana 16. ožujka 2020. ukupno 3.318 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 39,1303 kn po dionici, što predstavlja 0,0380% temeljnog kapitala Društva.

 

Podaci o predmetnim transakcijima navedeni su u predlošcima koji se dostavljaju kao prilog ove obavijesti.

Nakon provedbe predmetnih stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 25.230 vlastitih dionica, koje čine 0,2889% temeljnog kapitala.

Natrag