Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 2. studenog 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 2. studenog 2020. do 2. studenog 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

•    dana 1. travnja 2021. ukupno 199 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 45,40 kn po dionici, što predstavlja 0,0023% temeljnog kapitala Društva, te
•    dana 6. travnja 2021. ukupno 200 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 45,40 kn po dionici, što predstavlja 0,0023% temeljnog kapitala Društva.

Podaci o predmetnim transakcijama navedeni su u predlošcima koji se dostavljaju kao prilog ove obavijesti.
Nakon provedbe predmetnih stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 28.019 vlastitih dionica, koje čine 0,3208 % temeljnog kapitala.

Natrag