Odluke sa sjednice Nadzornog odbora

Dana 14. travnja 2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2015. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2015. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2015. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2015. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2015. godini iznosi 34.519.646,04 kuna. Predlaže se Glavnoj skupštini  da se preostala neto dobit u iznosu od 34.497.712,95 kuna isplati dioničarima kao dividenda. Navedeni iznos predstavlja dividendu od 3,95 kuna po dionici. U zadržanu dobit rasporedit će se dio neto dobiti u iznosu od 21.933,09 kn.


Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu (GFI-POD) možete preuzeti klikom na sljedeći LINK.

 

Natrag