Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora

U srijedu, 21. kolovoza 2019. godine, u prostorijama Društva, Zadar, Božidara Petranovića 4, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d. koji djeluje u sastavu Ivica Pijaca, Mario Pavić, Nikola Koščica, Joško Miliša i Dalibor Fell. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Ivica Pijaca, a za zamjenika predsjednika izabran je Mario Pavić.

Natrag