Produženje mandata članu Uprave

U skladu sa čl. 459 Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. dostavljamo obavijest da je na sjednici Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održanoj 11. ožujka 2015. jedinom članu Uprave društva Johnu Karavaniću produžen mandat u trajanju od četiri godine. Datum početka novog mandata je 1. srpnja 2015. godine

Natrag