Informacija u vezi s vlastitim dionicama (čl. 474. ZTK)

 U skladu s člankom 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Tankerska Next Generation d.d. (dalje u tekstu: Društvo), objavljuje sljedeće podatke u vezi s vlastitim dionicama: 

1.    Na dan 28. travnja 2021. Društvo posjeduje ukupno 28.019 vlastitih dionica, koje čine 0,3208% temeljnog kapitala; 
Tijekom 2020. godine, Društvo je steklo 13.720 vlastitih dionica u razdoblju od 24. veljače 2020. do 31. prosinca 2020., u skladu s usvojenim Programima otkupa vlastitih dionica (Program, Novi Program).
Tijekom 2021. godine Društvo je steklo 1.099 vlastitih dionica u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 28. travnja 2021. u skladu s usvojenim Programom otkupa vlastitih dionica (Novi Program).
2.    Primarni razlog stjecanja vlastitih dionica jest stvaranje dodane vrijednosti za svoje dioničare te između ostalog, poboljšanje likvidnosti dionica Društva.
3.    Dionice su stečene na temelju Odluke Glavne skupštine Društva od 10. lipnja 2016. godine, te na temelju Odluke Glavne skupštine Društva od 21. kolovoza 2020. godine.
4.    Odlukom Uprave Društva od 21. veljače 2020. usvojen je Program otkupa vlastitih dionica („Program“). Program je započeo 24. veljače 2020., a napušten je Odlukom Uprave Društva od 29. listopada 2020. kada je usvojen Novi Program otkupa vlastitih dionica („Novi Program“). Novi Program završit će najkasnije 2. studenog 2021. godine. Detaljne informacije o Novom Programu otkupa vlastitih dionica možete pronaći na slijedećoj poveznici: https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/885 
5.    U Društvu ne postoji program radničkog dioničarstva;  

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Društva www.tng.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljena putem HINA-e.
 

Natrag