MT Pag - istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Pag je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 23. studenog 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja.

Tankerska Next Generation će novo zaposlenje za brod prilagoditi uvjetima poslovanja i očekivanim vozarinama, osiguravanje zaposlenja za MT Pag na spot tržištu bit će usmjereno ostvarivanju što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda pri trenutnim tržišnim uvjetima.

Natrag