Novi mandat članu Uprave

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici dosadašnjem članu Uprave Johnu Karavaniću potvrdio novi četverogodišnji mandat na čelu Uprave Društva.

Datum početka novog mandata je 1. srpnja 2019. godine.

Natrag