Provedeno povećanje temeljnog kapitala

Sukladno pozivu za iskazivanje inicijalnog interesa od 29. svibnja 2015. i uvjetima u odluci Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“)  od 05. lipnja 2015. godine, upisom i uplatom 1.533.345 novih dionica Društva ispunjen je uvjet upisa i uplate od najmanje 1.300.000 do 1.600.000 novih dionica, čime se ovo povećanje temeljnog kapitala smatra uspješnim.

Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdila točan broj novih dionica Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 1.533.345 novih nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti, a po cijeni od 68,00 kuna za dionicu.

Rješenjem Trgovačkog Suda u Zadru od 11. lipnja 2015. godine provedeno je povećanje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta Društva, koje se odnose na visinu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva povećan je s 360.000.000,00 kuna za iznos od 76.667.250,00 kuna i iznosi 436.667.250,00 kuna te je podijeljen na 8.733.345 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti.

"Uspješno provedena dokapitalizacija potvrđuje jedan od razloga uvrštenja Društva na Zagrebačku burzu – brzo i efikasno prikupljanje novog kapitala za financiranje razvoja, kada se ukažu prilike na tržištu. Ovim povećanjem kapitala Društvo je ojačao svoju financijsku poziciju  i  stvorilo  pretpostavke  za  proširenje flote na 6 brodova ukupne nosivosti preko 300.000 dwt. Zahvaljujem dioničarima koji su prepoznali i podržali ovu investicijsku priliku” izjavio je John Karavanić, predsjednik Uprave Društva.

Natrag