Mato Marlais - In memoriam

Sa odmakom vremena, sjećanja na gospodina Matu Marlaisa, kod njegovih malobrojnih suvremenika će neumitno blijediti, a kod današnje „nove generacije“ Tankerske Plovidbe će vjerojatno ostati na razini životopisnih i povijesnih izvora. Kroničara je sve manje, a time odgovornost sve veća.

Gospodin Mato Marlais imao je hrabrost preseliti sebe i svoju obitelj pedesetih godina prošlog stoljeća u tada gotovo nepoznati pomorski grad. Njegova nesebičnost i obuzetost firmom dali su veliki doprinos u smjeru današnjeg razvoja i prepoznatljivosti.

Svoju pomorsku karijeru započinje kao kadet u Rijeci na „Jugoslavenskoj Linijskoj Plovidbi“ još 1955. godine zatim iste godine prelazi u Jugoslavensku Tankersku Plovidbu (JTP) gdje završava svoj kadetski staž. 1956. postaje prvi poručnik trgovačke mornarice kojeg je osposobila JTP. Diplomirao je na Višoj Pomorskoj Školi u Rijeci sa visokim ocjenama.

1959. je u JTP-u u svojstvu drugog časnika palube, a 1961. g. Marlais postaje prvi časnik gdje se prema arhivskim zapisima iz tog vremena predstavio u svojoj službi kao osoba vrlo kompetentna i kapacitirana sa predispozicijama budućeg vrsnog pomorskog znalca. Prema riječima kapetana Ivana Marjanovića koji u službenom osvrtu progovara o njegovim karakteru; „Nemam dovoljno riječi pohvale, najbolje svjedoči da su ga svi članovi posade prilikom predlaganja za nagradu poduzeća predložili jednoglasno i kao prvog… čemu sam se i ja pridružio, jer to zaista zaslužuje.“  Temeljem odluke g. Ivana Paše, postaje zapovjednik, kapetan duge plovidbe JTP-a iste godine. Kapetan Marlais tako postaje najmlađi zapovjednik, kapetan duge plovidbe u povijesti JTP-a.

1965. godine prelazi u komercijalni sektor. Nakon što je početkom sedamdesetih obnašao rukovodeća mjesta unutar sektora te stekao vrijedna iskustva i poznanstva u zemlji i u svijetu, osnivač Jugotankera, generalni direktor, g. Paša imenuje ga za v.d. direktora u listopadu 1976. te postaje direktor komercijalnog sektora početkom 1978. godine.

Od 1981. u Alan Shipping-u, uredu JTP u Londonu, kao direktor ureda stječe vrijedna iskustva do kraja 1986.

Mato Marlais 1995. postaje savjetnik generalnog direktora. Funkciju koju praktički obnaša do umirovljenja.

Gospodin Marlais je umirovljen 30. prosinca 1998. ali je u vremenima nakon toga, pa do svojih zadnjih dana, bio rado viđen u društvu bivših i sadašnjih djelatnika Tankerske Plovidbe.

 

Mato Marlais – počivao u miru.

 

Warren Buffet: Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Natrag