Sigurnost i zaštita

Uvođenje sistema za pročišćavanje balastnih voda

Konvencija o balastnim vodama Međunarodne pomorske organizacije stupa na snagu 8. rujna 2017. godine, dok je na posljednjem sastanku IMO  odobren je izuzetak za određen dio postojeće svjetske flote.  Nakon rujna 2017, odobreni sustav...

02/08/2017

Konvencija o balastnim vodama Međunarodne pomorske organizacije stupa na snagu 8. rujna 2017. godine, dok je na posljednjem sastanku IMO  odobren je izuzetak za određen dio postojeće svjetske flote. 

Nakon rujna 2017, odobreni sustav za pročišćenje balastnih voda morat će biti ugrađen do trenutka kada bude potrebno obnoviti IOPP (International Oil Pollution Prevention) certifikat. TNG će sustave ugrađivati na brodove u nastojanju da prati ciklus petogodišnjih obveznih remonta, koji bi trebali krenuti od kraja 2019. godine ovisno o obvezujućim rokovima i budućim uvjetima poslovanja.

Sustav za pročišćenje balastnih voda aktivno uklanja, ubija ili onemogućuje reprodukciju organizma u balastnim vodama prije vraćanja u ekosistem. Očekivani trošak implementacije može iznositi od 500.000 do milijun dolara po brodu ovisno o pripremi i postojećim instalacijama.

Sigurnost i zaštita okoliša

Sigurnost i zaštita okoliša Tankerska Next Generation smatra očuvanje i zaštitu okoliša kao jednu od svojih najvažnijih misija, te poduzima sve potrebne radnje kako bi ispunila tu misiju.  Politika...

22/12/2015

Sigurnost i zaštita okoliša

Tankerska Next Generation smatra očuvanje i zaštitu okoliša kao jednu od svojih najvažnijih misija, te poduzima sve potrebne radnje kako bi ispunila tu misiju. 

Politika upravitelja naše flote - Tankerske Plovidbe je da svi brodovi kojima upravlja budu u skladu sa svim potrebnim zahtjevima kako bi zaštitili okoliš te poslovali u skladu s Međunarodnim konvencijama, administracijom i drugim važećim propisima.

To se ostvaruje kroz provedbu sljedećih odrednica u poslovanju:

  • Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se zaštitila okolina u kojoj brodovi Društva djeluju.
  • Visoki standardi u upravljanju i održavanju brodova Društva.
  • Odgovarati na rizike brzo, učinkovito i uz minimalni mogući utjecaj na okoliš i prirodne resurse.
  • Predanost kontinuiranim poboljšanjima u smanjenju utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja u svim našim aktivnostima.
  • Pravilno postupanje i rukovanje proizvodima i teretom koji se prevozi, također, pravilno postupanje s kupljenim gorivom i uljem, bojama, kemikalijama, otapalima i drugim potrošnim materijalima, a kako bi sve bilo u skladu sa zakonskim propisima.
  • Procjena i identifikacija rizika za mogući utjecaj na okoliš koji potječe iz različitih ekoloških aspekata brodarstvu.
  • Obučiti posadu kako bi se spriječilo slučajno, i moguće operativno ispuštanje onečišćujućih tvari u okoliš

Svi zaposlenici u grupi Tankerske, na kopnu i na moru, strogo su dužni pridržavati se protokola, u potpunosti, i u skladu sa svim zahtjevima Društva, kao i svim primjenjivim standardima industrije, te nacionalnim i međunarodnim propisima.

Back to Top