Sigurnost i zaštita okoliša

 

Sigurnost i zaštita okoliša

Tankerska Next Generation smatra očuvanje i zaštitu okoliša kao jednu od svojih najvažnijih misija, te poduzima sve potrebne radnje kako bi ispunila tu misiju. 

Politika upravitelja naše flote - Tankerske Plovidbe je da svi brodovi kojima upravlja budu u skladu sa svim potrebnim zahtjevima kako bi zaštitili okoliš te poslovali u skladu s Međunarodnim konvencijama, administracijom i drugim važećim propisima.

To se ostvaruje kroz provedbu sljedećih odrednica u poslovanju:

  • Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se zaštitila okolina u kojoj brodovi Društva djeluju.
  • Visoki standardi u upravljanju i održavanju brodova Društva.
  • Odgovarati na rizike brzo, učinkovito i uz minimalni mogući utjecaj na okoliš i prirodne resurse.
  • Predanost kontinuiranim poboljšanjima u smanjenju utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja u svim našim aktivnostima.
  • Pravilno postupanje i rukovanje proizvodima i teretom koji se prevozi, također, pravilno postupanje s kupljenim gorivom i uljem, bojama, kemikalijama, otapalima i drugim potrošnim materijalima, a kako bi sve bilo u skladu sa zakonskim propisima.
  • Procjena i identifikacija rizika za mogući utjecaj na okoliš koji potječe iz različitih ekoloških aspekata brodarstvu.
  • Obučiti posadu kako bi se spriječilo slučajno, i moguće operativno ispuštanje onečišćujućih tvari u okoliš

Svi zaposlenici u grupi Tankerske, na kopnu i na moru, strogo su dužni pridržavati se protokola, u potpunosti, i u skladu sa svim zahtjevima Društva, kao i svim primjenjivim standardima industrije, te nacionalnim i međunarodnim propisima.

Natrag