Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje u Tankerskoj Next Generation d.d. ne označava samo puko ispunjavanje zakonskih propisa u zemljama u kojima poslujemo, već uključuje standarde poslovanja koji su postavljeni puno više:

Tankerska Next Generation d.d. nastoji povećati standarde društvenog razvoja i zaštite okoliša, te poštivanja ljudskih prava u svakoj regiji u kojoj posluje. Vjerujemo da na taj način jačamo ekonomsku i društvenu koheziju na lokalnoj, nacionalnoj, ali i globalnoj razini.

Naša odgovornost ne očitava se samo kroz odnos s našim zaposlenicima, već i u odnosima sa svim drugim osobama, bilo fizičkim ili pravnim, na koje naše poslovanje ima utjecaj, i koji mogu imati povratni utjecaj na Tankersku Next Generation d.d.

Društveno odgovorna praksa uključuje investiranje u tehnologiju poput ECO dizajn brodova koji minimiziraju negativne učinke po okoliš. Ulaganjem u edukaciju naših zaposlenika, te ulaganjem u radne uvjete i povećanjem  sigurnosti naših zaposlenika, želimo doprinijeti produktivnosti društva, ali i društvenoj odgovornosti u svim krajevima u kojima poslujemo, kroz promicanje takvih standarda u poslovanju.

Odgovornim  ponašanjem pri zapošljavanju i ne diskriminirajućom praksom želimo doprinijeti postizanju ciljeva Europske strategije zapošljavanja te smanjenju nezaposlenosti i borbi protiv socijalne isključenosti određenih skupina. U Tankerskoj Next Generation pridajemo osobitu važnost poštivanju i zaštiti temeljnih načela raznolikosti te poštovanju Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Svjesni smo  da se društveno odgovorno poslovanje proteže se i izvan kompanije u lokalnu zajednicu, pa tako Tankerska Next Generation želi doprinijeti lokalnoj zajednici ne samo kroz plaćanje poreza ili osiguranjem radnih mjesta, svjesni da naša kompanija ovisi i o stabilnosti i prosperitetu, pa i zdravlju zajednice u kojoj djeluje.

Tankerska Next Generation posluje na međunarodnom brodarskom tržištu i kao takva utječe na globalni okoliš, a kontinuiranim ulaganjem u tehnološka unaprjeđenja želimo smanjiti negativne efekte svoje prisutnosti i pripomoći u postizanju održivog razvoja. Osim tehnološkim inovacijama na brodovima naše flote, utjecaj na okoliš smanjujemo i racionalnom upotrebom resursa, smanjenjem emisija u zrak, more, vodu i tlo, te odgovornim skupljanjem otpada i recikliranjem.