Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Kodeks korporativnog upravljanja

Sukladno hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu obvezna su primjenjivati kodeks korporativnog upravljanja. S obzirom da je ukupno 8.733.345 redovnih dionica Društva, oznake TPNG-R-A i ISIN oznake HRTPNGRA0000, do 22. prosinca 2022. godine bilo uvršteno na Službeno tržište Zagrebačke burze, Društvo je usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a objavljen je na internetskoj stranici Zagrebačke burze (www.zse.hr), te u privitku ove stranice. Također, Društvo je tijekom 2016. godine izradilo i usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation, koji je izrađen prema predlošku i preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Svrha ovog Kodeksa je postavljanje visokih standarda korporativnog upravljanja i poslovne transparentnosti za dionička društva, te zaštita investitora i drugih članova društva kroz uredno i odgovorno upravljanje i nadzor poslovanja te upravljačkih funkcija dioničkih društava. Osnovna načela Kodeksa su:

  • osiguranje poslovne transparentnosti;
  • jasan opis postupka donošenja odluka Nadzornog odbora i Uprave;
  • izbjegavanje sukoba interesa;
  • održavanje učinkovitih internih kontrola; i
  • održavanje učinkovitog sustava odgovornosti.

 

Upitnik vezan uz primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja

Svake godine Društvo bilo je u obvezi davanja izjave u svom godišnjem izvješću i na svojoj internetskoj stranici, u predviđenom obliku, da li je postupalo u skladu s preporukama Kodeksa. U slučaju da Društvo nije postupalo u skladu s Kodeksom, moralo je dati obrazloženje za takvo postupanje. Upitnici vezani za primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja za 2019. godinu dostupni su u privitku ove stranice, te na Internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

 

Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d.

Dodatno, Društvo je usvojilo vlastite politike korporativnog upravljanja koje određuje odgovornost Nadzornog odbora i Uprave i bitnost transparentnosti prema svim članovima Društva, uključujući klijente, ulagače i regulatorna tijela. Kodeks Korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d. nalazi se u privitku ove stranice.

 

Revizijski odbor

Društvo ima ustrojen Revizijski odbor, a obveze i odgovornosti revizijskog odbora između ostalog uključuju odgovornost za praćenje i pregled cjelovitosti financijskog izvješćivanja Društva. Revizijski odbor također nadzire funkciju vanjske revizije (uključujući učinkovitost postupaka vanjske revizije te imenovanje i naknade revizora).