Kultura i vrijednosti

Korporativna kultura Tankerske Next Generation

je baština koja proizlazi iz 60-godišnje tradicije Tankerske Plovidbe, ali i iz tradicije pomorske škole i fakulteta u regiji, gdje se školovala i većina naših pomoraca i zaposlenika.

Vrijednosti Tankerske Next Generation kojima se rukovodimo u upravljanju kompanijom su:

 • dugoročna perspektiva,
 • stabilnost,
 • kvaliteta,
 • poštivanje poslovnih partnera,
 • briga o zaposlenicima,
 • dugoročne investicije,
 • briga za okoliš,
 • inovativnost,
 • lojalnost,
 • društvena odgovornost.

Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d.

U svom poslovanju Tankerska Next Generation primjenjuje odredbe ovog kodeksa s ciljem da uspostavi visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja radi olakšanja pristupa kapitalu, s obzirom na to da su jasno definirane procedure korporativnog upravljanja, koje se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima, jedan od osnovnih kriterija za donošenje odluke o investiranju.

Cilj ovog Kodeksa je dobrim i odgovornim upravljanjem te nadziranjem poslovnih i upravljačkih funkcija dioničkih društava zaštititi u prvom redu investitore, a zatim i druge nositelje interesa.

Temeljna načela ovog Kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasno nazračene procedure za rad nadzornog odbora, uprave i drugih organa i struktura koje donose važne odluke,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola,
 • efikasan sustav odgovornosti.

Svako tumačenje odredaba ovog Kodeksa treba se ponajprije voditi poštovanjem spomenutih načela i postizanjem navedenih ciljeva.

Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation preuzmite niže.