Obavijesti za investitore

Osigurana zaposlenost za još jedan ECO tanker

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase u periodu od 6 mjeseci s mogučnošću trajanja do 12 mjeseci u unajmiteljevoj opciji. Ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim...

24/05/2019 Pročitajte više
Tankerska Next Generation d.d. osigurala je zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase u periodu od 6 mjeseci s mogučnošću trajanja do 12 mjeseci u unajmiteljevoj opciji. Ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim učinkom.
 
Tanker će biti pod ugovorom s vodećim unajmiteljem iz SAD-a uz ugovorenu vozarinu od oko 17.100 USD po danu, uz uobičajene tržišne uvjete.
 
Postignuti uvjeti u potpunosti su u skladu sa strateškim konceptom društva usredotočenim na osiguravanje snažne bilance i stabilnog novčanog tijeka. Na ovaj način Tankerska Next Generation minimizira rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz usredotočenost na dugoročnu zaposlenost.

Poziv na Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.   Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa...

23/05/2019 Pročitajte više

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

 

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“), je dana 22. svibnja 2019. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerske Next Generation d.d.

koja će se održati dana 4. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva,

Božidara Petranovića 4., Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2018.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
 6. Odluka o broju i izboru članova Nadzornog odbora;
 7. Odluka o imenovanju revizora Društva;
 8. Odluka o imenovanju članova  Revizorskog odbora;

 

Kompletan tekst poziva, te popratnu dokumentaciju preuzmite niže u sekciji dokumenti.

Osiguran brodarski ugovor na vrijeme za ECO tanker

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase u periodu od 6 do 12 mjeseci u unajmiteljevoj opciji. Ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim učinkom. Tanker će biti pod ugovorom s...

17/05/2019 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase u periodu od 6 do 12 mjeseci u unajmiteljevoj opciji. Ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim učinkom.

Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 17.000 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete.

Postignuti uvjeti u potpunosti su u skladu sa strateškim konceptom društva usredotočenim na postizanje snažne bilance i osiguranje stabilnog novčanog tijeka. Na ovaj način Tankerska Next Generation minimizira rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz naglašene brodarske ugovore na vrijeme.

Novi mandat članu Uprave

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici dosadašnjem članu Uprave Johnu Karavaniću potvrdio novi četverogodišnji mandat na čelu Uprave Društva. Datum početka novog mandata je 1. srpnja 2019....

03/05/2019 Pročitajte više

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici dosadašnjem članu Uprave Johnu Karavaniću potvrdio novi četverogodišnji mandat na čelu Uprave Društva.

Datum početka novog mandata je 1. srpnja 2019. godine.

Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 30. travnja 2019. Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2018....

30/04/2019 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 30. travnja 2019.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2018. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2018. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2018. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2018. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2018. godini iznosi 6.284.497,82 kune. Glavnoj skupštini će se predložiti da se neto dobit u iznosu od 6.284.497,84 kune ne isplati dioničarima kao dividenda. Dio neto dobiti u iznosu od 314.224,89 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 5.970.272,95 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 30. travnja 2019. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. s Izvješćem neovisnog...

25/04/2019 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 30. travnja 2019. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. s Izvješćem neovisnog revizora i nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2019. godine.

Osiguran brodarski ugovor na vrijeme za MT Velebit

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za konvencionalni ice class produkt tanker MT Velebit, a ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim učinkom. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz...

14/03/2019 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za konvencionalni ice class produkt tanker MT Velebit, a ugovoreno zaposlenje započinje sa trenutačnim učinkom. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 14.500 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete. Nastavno, unajmitelj ima opciju produžiti ugovor za dodatnih 8 mjeseci uz vozarinu od oko USD 15.500 po danu.
Postignuti uvjeti u potpunosti su u skladu sa strateškim konceptom društva usredotočenim na postizanje snažne bilance i osiguranje stabilnog novčanog tijeka. Na ovaj način Tankerska Next Generation minimizira rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz naglašene brodarske ugovore na vrijeme.

Osiguran brodarski ugovor na vrijeme za ECO tanker

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je 12-mjesečnu zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase. Ugovoreno zaposlenje započinje sredinom ožujka.   Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu...

06/03/2019 Pročitajte više
Tankerska Next Generation d.d. osigurala je 12-mjesečnu zaposlenost za jedan od produkt tankera ECO klase. Ugovoreno zaposlenje započinje sredinom ožujka.
 
Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 16.000 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete. Nastavno, unajmitelj ima opciju produžiti ugovor pod sličnim uvjetima.
 
Postignuti uvjeti u potpunosti su u skladu sa strateškim konceptom društva usredotočenim na postizanje snažne bilance i osiguranje stabilnog novčanog tijeka. Na ovaj način Tankerska Next Generation minimizira rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz naglašene brodarske ugovore na vrijeme.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 25. veljače 2019. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2018. godinu. Nerevidirani...

25/02/2019 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 25. veljače 2019. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2018. godinu.

Nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2018. godinu dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation.

 

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 25. veljače 2019. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2018. godinu.

20/02/2019 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 25. veljače 2019. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2018. godinu.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 29. listopada 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2018. godine.

29/10/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 29. listopada 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2018. godine.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. listopada 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2018. godine.

23/10/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. listopada 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2018. godine.

MT Dalmacija - završetak brodarskog ugovora na vrijeme

Nakon gotovo tri godine od isporuke, Tankerska Next Generation d.d. i  Trafigura sporazumno su dogovorili završetak  gotovo u potpunosti iskorištenog brodarskog ugovora na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Dalmaciju....

28/09/2018 Pročitajte više

Nakon gotovo tri godine od isporuke, Tankerska Next Generation d.d. i  Trafigura sporazumno su dogovorili završetak  gotovo u potpunosti iskorištenog brodarskog ugovora na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Dalmaciju. Brod je preuzet uz kompenzaciju za prijevremenu re-isporuku, u skladu s ugovornim uvjetima. Okončanjem ovog ugovora Tankerska Next Generation završila je uspješno razdoblje suradnje s jednim od vodećih globalnih trgovaca naftom i naftnim derivatima, očekujući buduću suradnju s istaknutim unajmiteljem. Na ovaj način smo, podižući kvalitetu ovog poslovnog odnosa, osnažili buduću poslovnu poziciju društva.

Sukladno strategiji zapošljavanja flote, re-isporuka MT Dalmacije  kompaniji omogućava da u kratkoročnom razdoblju pred nama, koje je obilježeno novim regulatornim zahtjevima, kapitalizira prilike na „spot“ ili tržištu najma s ciljem ostvarivanja što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda.

Održana redovna glavna skupština Društva

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 1. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 5.943.728 glasova, što...

01/08/2018 Pročitajte više

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 1. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 5.943.728 glasova, što predstavlja 68,1609 % od ukupnog temeljnog kapitala (s pravom glasa).

Sve odluke Glavne skupštine donesene su potrebnom većinom u obliku predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora u pozivu za Glavnu skupštinu društva 19. lipnja 2018., na stranicama Zagrebačke burze, na web stranicama Društva te u službenom registru HANFA-e.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 27. srpnja 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2018....

27/07/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 27. srpnja 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2018. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2018. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation i putem HINA-e.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. srpnja 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2018. godine.

20/07/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. srpnja 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2018. godine.

Protuprijedlog na prijedlog odluka glavne skupštine

U prilogu ovoj obavijesti Društvo Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje protuprijedlog dioničara na prijedlog odluka na dnevnom redu Glavne skupštine Društva, sazvane za 1....

18/07/2018 Pročitajte više

U prilogu ovoj obavijesti Društvo Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje protuprijedlog dioničara na prijedlog odluka na dnevnom redu Glavne skupštine Društva, sazvane za 1. kolovoza 2018. godine.

 • Protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovaj protuprijedlog dioničara se objavljuje 18. srpnja 2018. godine na web stranicama Društva i isti dan se dostavljaju Zagrebačkoj Burzi, te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupan je za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva.

MT Zoilo - Istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Zoilo je u potpunosti iskorišten, te je brod sukladno ugovornim uvjetima preuzet od unajmitelja s kojim je uspješno poslovao u proteklom trogodišnjem...

02/07/2018 Pročitajte više

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Zoilo je u potpunosti iskorišten, te je brod sukladno ugovornim uvjetima preuzet od unajmitelja s kojim je uspješno poslovao u proteklom trogodišnjem razdoblju.

Sukladno strategiji zapošljavanja flote, pravovremena re-isporuka MT Zoilo kompaniji omogućava da u kratkoročnom razdoblju pred nama, koje je obilježeno novim regulatornim zahtjevima, kapitalizira nove prilike na „spot“ ili tržištu najma s ciljem ostvarivanja što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda. 

Poziv za Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKE NEXT GENERATION d.d.   Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa...

20/06/2018 Pročitajte više

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKE NEXT GENERATION d.d.

 

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“), je dana 19. lipnja 2018. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

 

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerske Next Generation d.d.

koja će se održati dana 1. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva,

Božidara Petranovića 4., Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva  za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini;
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
 6. Odluka o imenovanju revizora Društva;
 7. Odluka o imenovanju članova  Revizorskog odbora;
 8. Utvrđivanje visine naknade članovima Nadzornog odbora.

 

Kompletan tekst poziva, te popratnu dokumentaciju preuzmite niže u sekciji dokumenti.

Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 27. travnja 2018. Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2017....

27/04/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 27. travnja 2018.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2017. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2017. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2017. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2016. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2017. godini iznosi 32.132.435,14 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se dio neto dobiti u iznosu od 5.232.087,00 kuna isplati dioničarima kao dividenda, u bruto iznosu od 0,60 kuna po dionici. Dio neto dobiti u iznosu od 1.606.621,76 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 25.293.726,38 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2018. godine.

MT Vukovar - istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Vukovar je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 21. travnja 2018. godine kada je  preuzet od unajmitelja s kojim je uspješno poslovao...

23/04/2018 Pročitajte više

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Vukovar je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 21. travnja 2018. godine kada je  preuzet od unajmitelja s kojim je uspješno poslovao u proteklom trogodišnjem razdoblju.

Sukladno strategiji zapošljavanja flote, zaposlenje za MT Vukovar kompanija će osigurati na „spot tržištu“ s ciljem ostvarivanja što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda pri trenutnim tržišnim uvjetima.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. travnja 2018. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. s Izvješćem neovisnog...

23/04/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. travnja 2018. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, i nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2018. godine.

Osiguran brodarski ugovor na vrijeme za MT Vinjerac

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za konvencionalni ice class produkt tanker MT Vinjerac, a ugovoreno zaposlenje na vrijeme započinje u travnju. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz...

13/03/2018 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za konvencionalni ice class produkt tanker MT Vinjerac, a ugovoreno zaposlenje na vrijeme započinje u travnju. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 14.500 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete. Nastavno, unajmitelj ima opciju produžiti ugovor za još jednu godinu uz vozarinu od oko USD 15.500 po danu.

Postignuti uvjeti u potpunosti su u skladu sa strateškim konceptom društva usredotočenim na postizanje snažne bilance i osiguranje stabilnog novčanog tijeka. Na ovaj način TNG minimizira rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz naglašene brodarske ugovore na vrijeme.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. veljače 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2017. godinu. Nerevidirani...

26/02/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. veljače 2018. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2017. godinu.

Nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2017. godinu dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation.

 

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. veljače 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2017. godinu.

21/02/2018 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. veljače 2018. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2017. godinu.

Sporazumni raskid ugovora o obavljanju poslova specijalista

Ovim putem obavještavamo kako je dana 27. studenog 2017. godine sklopljen sporazum o raskidu Ugovora o obavljanju poslova specijalističke trgovine između Zagrebačke banke d.d. kao specijalista i Tankerske Next Generation d.d. kao...

27/11/2017 Pročitajte više

Ovim putem obavještavamo kako je dana 27. studenog 2017. godine sklopljen sporazum o raskidu Ugovora o obavljanju poslova specijalističke trgovine između Zagrebačke banke d.d. kao specijalista i Tankerske Next Generation d.d. kao izdavatelja.

Zagrebačka banka d.d. će nastaviti obavljati poslove specijalističke trgovine za dionice Tankerske Next Generation d.d., TPNG-R-A, ISIN: HRTPNGRA0000 do isteka raskidnog roka u trajanju do zaključno s 29. prosinca 2017. godine.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. listopada 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2017....

26/10/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. listopada 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2017. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2017. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation i putem HINA-e.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. listopada 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2017. godine.

23/10/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. listopada 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2017. godine.

Obavijest o otpuštanju dionica

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 30. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke...

31/08/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 30. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke Burze d.d. u Zagrebu, otpustio 234 redovne dionice društva Tankerska Next Generation d.d. iz Zadra, Božidara Petranovića 4, oznake TPNG-R-A, bez nominalnog iznosa, po prosječnoj prodajnoj cijeni od 63,33 kuna.

Obavijest o otpuštanju dionica

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 29. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke...

30/08/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 29. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke Burze d.d. u Zagrebu, otpustio 418 redovnih dionica društva Tankerska Next Generation d.d. iz Zadra, Božidara Petranovića 4, oznake TPNG-R-A, bez nominalnog iznosa, po prosječnoj prodajnoj cijeni od 64,41 kuna.

U nastavku dostavljamo propisane informacije na propisanom obrascu.

Obavijest o otpuštanju dionica

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 28. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke...

29/08/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 28. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke Burze d.d. u Zagrebu, otpustio 419 redovnih dionica društva Tankerska Next Generation d.d. iz Zadra, Božidara Petranovića 4, oznake TPNG-R-A, bez nominalnog iznosa, po prosječnoj prodajnoj cijeni od 64,07 kuna.

U nastavku dostavljamo propisane informacije na propisanom obrascu.

Obavijest o otpuštanju dionica

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 25. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke...

28/08/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je g. Mario Pavić iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, dana 25. kolovoza 2017. godine, na organiziranom tržištu Zagrebačke Burze d.d. u Zagrebu, otpustio 296 redovnih dionica društva Tankerska Next Generation d.d. iz Zadra, Božidara Petranovića 4, oznake TPNG-R-A, bez nominalnog iznosa, po prosječnoj prodajnoj cijeni od 66,35 kuna.

U nastavku dostavljamo propisane informacije na propisanom obrascu.

Održana redovna glavna skupština Društva

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 1. kolovoza 2017. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 6.495.630 glasova, što...

01/08/2017 Pročitajte više

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 1. kolovoza 2017. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 6.495.630 glasova, što predstavlja 74,4899 % od ukupnog temeljnog kapitala (s pravom glasa).

Sve odluke Glavne skupštine donesene su potrebnom većinom u obliku predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora u pozivu za Glavnu skupštinu društva koji je objavljen u Narodnim Novinama br. 55. od 9. lipnja 2017., na stranicama Zagrebačke burze, na web stranicama Društva te u službenom registru HANFA-e.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. srpnja 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2017....

26/07/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 26. srpnja 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2017. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvih šest mjeseci 2017. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation i putem HINA-e.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. srpnja 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2017....

21/07/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. srpnja 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2017. godine.

 

 

 

 

Poziv na Glavnu Skupštinu Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa...

09/06/2017 Pročitajte više

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.


Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 8. lipnja 2017. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na GLAVNU SKUPŠTINU Tankerska Next Generation d.d.


koja će se održati dana 01. kolovoza 2017. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar
sa sljedećim dnevnim redom:


1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2016., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2016.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2016.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva
7. Odluka o izmjenama članaka 16.1. i 45.1. Statuta

Kompletan poziv na Glavnu skupštinu sa svim pripadajućim materijalima pronađite niže:

    Poziv za Glavnu Skupštinu društva

    Godišnje izvješće

    Izvješće o obavljenom nadzoru

    Prijava

    Punomoć

 

Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 26. travnja 2017. Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016....

26/04/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 26. travnja 2017.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2016. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2016. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2016. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2016. godini iznosi 40.607.822,91 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se dio neto dobiti u iznosu od 13.952.232,00 kuna isplati dioničarima kao dividenda, u bruto iznosu od 1,60 kuna po dionici. Dio neto dobiti u iznosu od 2.030.391,15 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 24.625.199,76 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2017. godine.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. travnja 2017. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. s Izvješćem neovisnog...

21/04/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 26. travnja 2017. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2016. godinu, i nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2017. godine.

Ugovorena suradnja o obavljanju poslova specijalističke trgovine

Tankerska Next Generation d.d. je dana 10. travnja 2017. sa društvom Zagrebačka banka d.d. potpisala Ugovor o obavljanju poslova specijalističke trgovine, kojim je Zagrebačka banka d.d. preuzela obvezu obavljanja poslova specijalista za...

10/04/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. je dana 10. travnja 2017. sa društvom Zagrebačka banka d.d. potpisala Ugovor o obavljanju poslova specijalističke trgovine, kojim je Zagrebačka banka d.d. preuzela obvezu obavljanja poslova specijalista za dionice Tankerska Next Generation d.d., TPNG-R-A, ISIN: HRTPNGRA0000, uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Usluga specijalističke trgovine uključuje istovremeno izlaganje naloga na kupnju i naloga na prodaju dionice kompanije sukladno Pravilima Zagrebačke burze. Zagrebačka banka d.d. će poslove specijalističke trgovine temeljem navedenog Ugovora početi obavljati 3. svibnja 2017. godine.

Potpisom ovog ugovora Tankerska Next Generation d.d. osigurava kontinuitet usluga specijalističke trgovine za svoje dionice, i to bez dana prekida usluge nakon isteka ugovora sa dosadašnjim specijalistom. Specijalistička trgovina je važan alat u osiguravanju i povećanju likvidnosti dionice i smanjivanju volatilnosti njene cijene, te istovremeno povećava njenu atraktivnosti za postojeće, ali i buduće potencijalne investitore.

Istek ugovora o obavljanju poslova specijalista

Ovim putem obavještavamo kako Ugovor o obavljanju poslova specijalista između Tankerske Next Generation d.d. i Interkapital vrijednosnih papira d.o.o. ističe 31. ožujka 2017. godine. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o će nastaviti...

30/03/2017 Pročitajte više

Ovim putem obavještavamo kako Ugovor o obavljanju poslova specijalista između Tankerske Next Generation d.d. i Interkapital vrijednosnih papira d.o.o. ističe 31. ožujka 2017. godine.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o će nastaviti obavljati poslove specijalista za dionice Tankerske Next Generation d.d., TPNG-R-A, ISIN: HRTPNGRA0000 do zaključno s 2. svibnja 2017. godine.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 27. veljače 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2016. godinu.

27/02/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 27. veljače 2017. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i cijelu 2016. godinu.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. veljače 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2016. godinu.

22/02/2017 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. veljače 2017. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2016. godinu.

Otpuštanje dionica

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je 25. siječnja 2017. godine primila obavijest od Croatia osiguranja d.d. o otpuštanju dionica TNG-a d.d.            

25/01/2017 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) obavještava da je 25. siječnja 2017. godine primila obavijest od Croatia osiguranja d.d. o otpuštanju dionica TNG-a d.d.

 

 

 

 

 

 

MT Pag - istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Pag je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 23. studenog 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja. Tankerska Next Generation će novo...

23/11/2016 Pročitajte više

Brodarski ugovor na vrijeme za eko dizajn MR produkt tanker Pag je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 23. studenog 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja.

Tankerska Next Generation će novo zaposlenje za brod prilagoditi uvjetima poslovanja i očekivanim vozarinama, osiguravanje zaposlenja za MT Pag na spot tržištu bit će usmjereno ostvarivanju što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda pri trenutnim tržišnim uvjetima.

MT Velebit - istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za ice class MR produkt tanker Velebit je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 4. studenog 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja. Tankerska Next Generation će...

07/11/2016 Pročitajte više

Brodarski ugovor na vrijeme za ice class MR produkt tanker Velebit je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 4. studenog 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja.

Tankerska Next Generation će novo zaposlenje za brod prilagoditi uvjetima poslovanja i očekivanim vozarinama, osiguravanje zaposlenja za MT Velebit na spot tržištu bit će usmjereno ostvarivanju što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda pri trenutnim tržišnim uvjetima.

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 28. listopada 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2016....

28/10/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 28. listopada 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2016. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2016. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation (niže) i putem HINA-e.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 28. listopada 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2016. godine

24/10/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 28. listopada 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2016. godine

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 28. srpnja 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2016....

28/07/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 28. srpnja 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2016. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2016. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation i putem HINA-e.

 

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 28. srpnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2016. godine.

26/07/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 28. srpnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za drugi kvartal i prvih šest mjeseci 2016. godine.

Održana redovna Glavna skupština društva

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u Društvenom domu Tankerske Plovidbe u Zadru 10. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 7.538.291 glasova,...

10/06/2016 Pročitajte više

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u Društvenom domu Tankerske Plovidbe u Zadru 10. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 7.538.291 glasova, što predstavlja 86,3162 % od ukupnog temeljnog kapitala.

Sve odluke Glavne skupštine donesene su potrebnom većinom u obliku predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora u pozivu za Glavnu skupštinu društva koji je objavljenom u Narodnim Novinama br 39. od 28.04.2016., na stranicama Zagrebačke burze, web stranicama Društva te službenom registru HANFA-e.

 

 


Napomena: Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 8. srpnja 2016. godine.

Odluke Glavne skupštine dioničara možete pregledati niže u sekciji dokumenti.

Imenovan novi član Nadzornog odbora

Na redovnoj glavnoj skupštini društva Tankerska Next Generation d.d. održanoj dana 10. lipnja 2016. gospodin Nikola Mišetić imenovan je članom Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d., s mandatom koji traje do isteka...

10/06/2016 Pročitajte više

Na redovnoj glavnoj skupštini društva Tankerska Next Generation d.d. održanoj dana 10. lipnja 2016. gospodin Nikola Mišetić imenovan je članom Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d., s mandatom koji traje do isteka mandatnog razdoblja trenutnog sastava Nadzornog odbora, koje traje do 21. kolovoza 2019. godine.

 

 

 

MT Vinjerac - istek brodarskog ugovora na vrijeme

Brodarski ugovor na vrijeme za konvencionalni MR produkt tanker Vinjerac je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 20. svibnja 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja. Tankerska Next Generation...

23/05/2016 Pročitajte više

Brodarski ugovor na vrijeme za konvencionalni MR produkt tanker Vinjerac je u potpunosti iskorišten, te je sukladno ugovornim uvjetima završen 20. svibnja 2016. godine kada je  preuzet od unajmitelja.

Tankerska Next Generation osigurat će zaposlenje za MT Vinjerac na spot tržištu, prilagođavajući novo zaposlenje uvjetima poslovanja i očekivanim vozarinama te će kroz implementaciju strateških odrednica zapošljavanja flote biti usmjereno ostvarenju što snažnijeg novčanog tijeka i generiranju dodatne vrijednosti dioničarima.

 

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 29. travnja 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016. godine. Nerevidirani financijski...

29/04/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održane su dana 29. travnja 2016. godine, te su na njima prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016. godine.

Nerevidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016. godine dostavljeni su Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljeni na internetskim stranicama Tankerske Next Generation i putem HINA-e.

Izvještaj možete pronaći niže u sekciji dokumenti te u kategoriji Investitori pod Financijski izvještaji.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa...

28/04/2016 Pročitajte više

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 27. travnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

 

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerska Next Generation d.d.

koja će se održati dana 10. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati u Društvenom domu Tankerske plovidbe, Prokonzula Grgura 3, Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva  za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
 6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
 7. Odluka o imenovanju revizora Društva;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2., 17.3., 32.2., 40.3. i 63.2. Statuta Društva;
 9. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za raspolaganje vlastitim dionicama.

 

Kompletan poziv na Glavnu skupštinu sa svim pripadajućim materijalima pronađite niže:

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. travnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2016. godine.

26/04/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. travnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2016. godine.

Odluke sa sjednice Nadzornog odbora

Dana 14. travnja 2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu...

15/04/2016 Pročitajte više

Dana 14. travnja 2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2015. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2015. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2015. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2015. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2015. godini iznosi 34.519.646,04 kuna. Predlaže se Glavnoj skupštini  da se preostala neto dobit u iznosu od 34.497.712,95 kuna isplati dioničarima kao dividenda. Navedeni iznos predstavlja dividendu od 3,95 kuna po dionici. U zadržanu dobit rasporedit će se dio neto dobiti u iznosu od 21.933,09 kn.


Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu (GFI-POD) možete preuzeti klikom na sljedeći LINK.

 

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 2015.

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 2015. pronađite u sekciji dokumenti niže.

14/04/2016 Pročitajte više

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 2015. pronađite u sekciji dokumenti niže.

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 14. travnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. s Izvještajem neovisnog...

12/04/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 14. travnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. s Izvještajem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva, te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2015. godinu.

Ostavka na članstvo u Nadzornom odboru

Ovim putem obavještavamo kako je Uprava Tankerske Next Generation d.d. dana 29. veljače 2016. zaprimila pisanu ostavku gospodina Andreja Koštomaja na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Zahvaljujemo gospodinu Andreju...

01/03/2016 Pročitajte više

Ovim putem obavještavamo kako je Uprava Tankerske Next Generation d.d. dana 29. veljače 2016. zaprimila pisanu ostavku gospodina Andreja Koštomaja na članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Zahvaljujemo gospodinu Andreju Koštomaju na angažmanu i vrijednom doprinosu u radu Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d.

 

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Obavještavamo da su sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane dana 24. veljače 2016. godine, na kojima su prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i cijelu...

25/02/2016 Pročitajte više

Obavještavamo da su sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane dana 24. veljače 2016. godine, na kojima su prihvaćeni nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i cijelu 2015. godinu.       

Nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i cijelu 2015. godinu dostupan je na internet stranicama Tankerske Next Generation i na internet stranicama Zagrebačke burze. 

Izvještaje možete preuzeti u sekciji dokumenti niže, i u kategoriji Investitori. 

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održat će se dana 24. veljače 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i cijelu 2015. godinu. Po...

22/02/2016 Pročitajte više

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održat će se dana 24. veljače 2016. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i cijelu 2015. godinu.

Po objavi rezultata, nerevidirani financijski izvještaj za četvrto tromjesečje i cijelu 2015. godinu bit će dostupni na internet stranicama Tankerske Next Generation i na internet stranicama Zagrebačke burze.

Prezentacija rezultata za investitore održat će se 25. veljače 2016 u 11 sati na „Danu investitora“ koji će se održati u organizaciji Interkapitala na adresi Masarykova 1, Zagreb.
 

Produžena suradnja za obavljanje poslova specijalista

Tankerska Next Generation d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. dana 5. veljače 2016. potpisali su Dodatak Ugovoru o obavljanju poslova specijalista od 16. ožujka 2015.,  kojim Interkapital vrijednosni papiri d.o.o nastavlja...

05/02/2016 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. dana 5. veljače 2016. potpisali su Dodatak Ugovoru o obavljanju poslova specijalista od 16. ožujka 2015.,  kojim Interkapital vrijednosni papiri d.o.o nastavlja obavljanje poslova specijalista  za dionice Tankerska Next Generation d.d., TPNG-R-A,  ISIN: HRTPNGRA0000, uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Specijalist će poslove specijalističke trgovine temeljem potpisanog dodatka Ugovoru nastaviti obavljati do 31. ožujka 2017. godine. Usluga specijalističke trgovine uključuje istovremeno izlaganje naloga na kupnju i naloga na prodaju dionice kompanije sukladno Pravilima Zagrebačke burze.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Tankerska Next Generation d.d. sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, potvrđuje da je stekla ukupno 13.200 vlastitih dionica što predstavlja 0,15 % temeljnog...

18/12/2015 Pročitajte više

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Tankerska Next Generation d.d. sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, potvrđuje da je stekla ukupno 13.200 vlastitih dionica što predstavlja 0,15 % temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja ukupni broj vlastitih dionica iznosi 13.200 što predstavlja 0,15 % temeljnog kapitala Društva. Stjecanje dionica izvršeno je dana 17.12.2015. godine. Dionice su stečene po cijeni od 75,50 HRK po komadu temeljem članka 233. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

 

 

 

Osiguran izvor kreditiranja za tri tankera iz flote Tankerske Next Generation

Tankerska Next Generation d.d. i ugledna nizozemska banka ABN AMRO Bank NV sklopile su ugovor o zajmu kojim će se osigurati potrebna sredstva za financiranje triju tankera iz TNG flote.   Od transakcije ukupne vrijednosti 52,65 milijuna...

04/12/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. i ugledna nizozemska banka ABN AMRO Bank NV sklopile su ugovor o zajmu kojim će se osigurati potrebna sredstva za financiranje triju tankera iz TNG flote.  

Od transakcije ukupne vrijednosti 52,65 milijuna USD, dio će se iskoristiti kako bi se financirao ostatak sredstava za novogradnju MT Pag za koju je prvi dio prikupljen u sekundarnoj ponudi dionica, dok će se ostatak ugovorenog zajma iskoristiti za zamjenu postojećeg izvora financiranja za MT Velebit i MT Vinjerac. Partnerstvo s ABN Amro Bank NV omogućit će Tankerskoj Next Generation da nastavi strategiju umjerene zaduženosti i efikasnog poslovanja te će u konačnici doprinijeti cilju stvaranja dodatne vrijednosti za dioničare.

Zajam ima dospijeće od šest godina i sklopljen je uz konkurentne tržišne uvjete za financiranje brodova. Bit će otplaćen u 24 uzastopne kvartalne rate koje se temelje na 14,5 godišnjem otplatnom profilu i balonskoj otplati preostalog iznosa ratom kojom bi se nepodmireni iznos sveo na nulu, a dospijeva sa zadnjom ratom.

„Sklapanje ovog ugovora o zajmu s istaknutom financijskom institucijom poput ABN AMRO imat će  utjecajnu ulogu pri ostvarivanju strateških planova i ciljeva TNG-a. U banci su prepoznali naš projekt i trud koji ulaže menadžment, te smo ostvarili konkurentne tržišne uvjete kreditiranja i pritom dobili snažnog partnera koji će nam pružiti potrebnu potporu na putu ostvarenja svojih strateških ciljeva“, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave, Tankerska Next Generation d.d.

photo: abnamro.com

MT Pag isporučen i predan novom unajmitelju

Primopredaja MT Pag održana je 4. prosinca 2015. u južnokorejskom brodogradilištu SPP Shipbuilding. MT Pag je moderni eko dizajn product tanker nosivosti  49.990 dwt-a, te četvrti i posljednji u nizu novogradnji preuzetih iz...

04/12/2015 Pročitajte više

Primopredaja MT Pag održana je 4. prosinca 2015. u južnokorejskom brodogradilištu SPP Shipbuilding. MT Pag je moderni eko dizajn product tanker nosivosti  49.990 dwt-a, te četvrti i posljednji u nizu novogradnji preuzetih iz koreanskih brodogradilišta u 2015. godini. Ovom se isporukom ukupna nosivost flote Tankerske Next Generation  povećala  na 300.000 dwt, dok se prosječna starost flote spustila znatno ispod dvije godine.

Flota Tankerske Next Generation nakon ove isporuke ima šest operativnih tankera, budući  MT Pag nakon isporuke kreće u komercijalnu eksploataciju pod unajmiteljem koji će koristiti brod sljedećih 12 mjeseci s ugovorenom vozarinom od oko USD 19.300 po danu. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još najviše šest mjeseci za oko USD 19.500 po danu, što mora najaviti najkasnije 60 dana uoči isteka ugovora. Zaposlenje za MT Pag dogovoreno je u studenom, a postignuti uvjeti prelaze razine vozarina dogovorenih ranije u 2015. te će dodatno osnažiti financijsku poziciju društva tijekom 2016. godine.

„Naša četvrta i posljednja adicija floti TNG-a u 2015. godini je moderni eko dizajn produkt tanker MT Pag. Njegove karakteristike će dodatno pridonijeti optimizaciji performansi naše flote, kao i ostvarenjima kompanije u cjelini. S ovim preuzimanjem ostvarili smo ciljeve postavljene prije javne ponude dionica u veljači, što nas čini ponosnima, ali nam u istom trenutku daje veliku odgovornost da upravljamo flotom na optimalan način, kako bi omogućili stvaranje dodane vrijednosti za dioničare.“, istaknuo je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation d.d.

 

 

Eco dizajn MT Dalmacija isporučen iz brodogradilišta i predan novom unajmitelju

Primopredaja MT Dalmacije održana je 27. studenog 2015. u južnokorejskom brodogradilištu SPP Shipbuilding. MT Dalmacija moderni je eco dizajn product tanker nosivosti 49.990 dwt-a, i treća u nizu novogradnji preuzetih iz koreanskih...

27/11/2015 Pročitajte više

Primopredaja MT Dalmacije održana je 27. studenog 2015. u južnokorejskom brodogradilištu SPP Shipbuilding. MT Dalmacija moderni je eco dizajn product tanker nosivosti 49.990 dwt-a, i treća u nizu novogradnji preuzetih iz koreanskih brodogradilišta u 2015. godini. Ovim se porinućem ukupna nosivost flote Tankerske Next Generation povećala na 250.000 dwt, a u predstojećim tjednima očekuje se i isporuka šestog tankera u floti – MT Pag čime će se ukupna nosivost flote povećati na 300.000 dwt.

Nakon ove isporuke flota Tankerske Next Generation d.d. broji pet operativnih brodova, budući će MT Dalmacija odmah biti predana unajmitelju, koji će koristiti brod sljedeće tri godine s ugovorenom vozarinom od oko USD 17.750 po danu. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još jednu godinu za oko USD 19.750 po danu. Vozarina za MT Dalmaciju ugovorena je još krajem lipnja 2015. i prati iznos dogovoren u svibnju za MT Zoilo, te će dodatno pridonijeti osnaženju financijske pozicije društva.

„Proširenje flote s MT Dalmacijom, modernim eko tankerom dizajniranim da optimizira performanse povećat će učinkovitost cjelokupnog poslovanja Tankerske Next Generation. Visoka kvaliteta izrade ove novogradnje  te naša profesionalna i homogena posada, minimaliziraju rizike poslovanja na moru, dok će sklopljeni srednjoročni brodarski ugovor na vrijeme osigurati stabilnost novčanog tijeka i pridonijeti naporima managementa da se ostvare strateški planovi društva.“, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerska Next Generation d.d.

Osigurana zaposlenost za eko tanker MT Pag po isporuci iz brodogradilišta

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za MT Pag, novogradnju koja će po očekivanoj isporuci u prosincu 2015. biti šesti operativni brod u floti. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem...

11/11/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za MT Pag, novogradnju koja će po očekivanoj isporuci u prosincu 2015. biti šesti operativni brod u floti. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 19.300 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još najviše šest mjeseci za oko USD 19.500 po danu, što mora najaviti najkasnije 60 dana uoči isteka ugovora.

Ugovorena vozarina za MT Pag, novogradnju iz jednog od vodećih koreanskih brodogradilišta - SPP Shipbuilding, nastavlja pozitivan trend rasta vozarina ugovorenih tijekom 2015. godine. Svojim performansama i eko dizajnom MT Pag pridonijet će optimizaciji učinkovitosti flote, a prihodi osigurani novosklopljenim ugovorom dodatno će osnažiti novčani tijek Tankerske Next Generation i doprinijeti izvršenju inicijalnih planova. Dogovoreni uvjeti u skladu su sa strateškim konceptom društva koji je usredotočen na napore managementa da osigura snažnu bilancu i stabilan novčani tijek kojim će se u konačnici omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti za dioničare.

“MT Pag četvrta je u nizu novogradnji Tankerske Next Generation d.d., za koju je osigurano zaposlenje prije isporuke iz brodogradilišta, a da su pritom u potpunosti iskorišteni povoljni tržišni uvjeti i nadmašene razine vozarina postignute ranije ove godine. Zaključenjem ovog brodarskog ugovora TNG je postigao potpunu zaposlenost flote, koja u sljedeću godinu ulazi kao jedna od najmlađih operativnih flota u sektoru.“, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation d.d.

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da de se dana 28. listopada 2015. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. na kojima će se razmatrati nerevidirani...

27/10/2015 Pročitajte više

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da de se dana 28. listopada 2015. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. na kojima će se razmatrati nerevidirani Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015. godine.

 

 

 

 

 

Rješenje Burze o uvrštenju novoizdanih dionica TPNG-R-A

21. listopada 2015. Zagrebačka Burza donijela je rješenje o uvrštenju 1.533.345 novoizdanih dionica oznake TPNG-R-A na Službeno tržište ZSE. Rješenje se nalazi na donjem linku i dostupno je samo na hrvatskom...

21/10/2015 Pročitajte više

21. listopada 2015. Zagrebačka Burza donijela je rješenje o uvrštenju 1.533.345 novoizdanih dionica oznake TPNG-R-A na Službeno tržište ZSE.

Rješenje se nalazi na donjem linku i dostupno je samo na hrvatskom jeziku.

 

 

 

 

Obavijest o konverziji dionica

Obavijest o konverziji dionica sa stranica SKDD-a možete pogledati klikom na link niže.          

20/10/2015 Pročitajte više

Obavijest o konverziji dionica sa stranica SKDD-a možete pogledati klikom na link niže.

 

 

 

 

 

Obavijest o objavljivanju prospekta

Obavijest o objavljivanju SPO prospekta uvrštenja dionica nalazi se na linku niže.        

19/10/2015 Pročitajte više

Obavijest o objavljivanju SPO prospekta uvrštenja dionica nalazi se na linku niže.

 

 

 

 

Osigurana zaposlenost za MT Velebit

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za MT Velebit, ice class produkt tanker i to u 12mjesečnom kontinuitetu,  nakon preuzimanja od njenog trenutnog unajmitelja Stena Weco krajem rujna.  Tanker će...

10/09/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za MT Velebit, ice class produkt tanker i to u 12mjesečnom kontinuitetu,  nakon preuzimanja od njenog trenutnog unajmitelja Stena Weco krajem rujna.  Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko  US$ 18,500 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete.

Ugovorena vozarina za MT Velebit, prelazi iznos vozarine iz modela predstavljenog početkom ove godine tijekom Inicijalne javne ponude dionica.  Također, ovako osnaženi novčani tijek dodatno će poduprijeti  TNG na putu izvršenja svojih inicijalnih planova. Postignuti uvjeti u skladu su sa strateškim konceptom društva koji je usredotočen na napore managementa da osigura snažnu bilancu i stabilan novčani tok kojim će se omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti za dioničare.

“S ponosom možemo istaknuti kako je Tankerska Next Generation d.d.  zaključila brodarski ugovor na vrijeme za  MT Velebit čime je u potpunosti iskoristila povoljne tržišne uvjete,  i pritom postigla kontinuiranu zaposlenost koja nudi maksimalnu utilizaciju broda. Ovim uspjehom nadmašili smo razine vozarine postignute ranije ove godine i razinu planiranu tijekom javne ponude dionica. Vjerujem kako ćemo ovim ugovorom dodatno pridonijeti postizanju ciljeva Tankerske Next Generation d.d.”, istaknuo je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerska Next Generation.

Dionice Tankerske Next Generation d.d. uvrštene u CROBEX®

Odbor za indekse Zagrebačke burze na sastanku 3. rujna 2015. proveo je redovnu reviziju indeksa CROBEX®. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. ožujka 2015. do 31. kolovoza 2015. godine. Nakon...

07/09/2015 Pročitajte više

Odbor za indekse Zagrebačke burze na sastanku 3. rujna 2015. proveo je redovnu reviziju indeksa CROBEX®.

Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. ožujka 2015. do 31. kolovoza 2015. godine.

Nakon izvršene revizije, utvrđeno je da dionice društva Tankerska Next Generation d.d (TPNG-R-A) ispunjavaju uvjete za uključenje u sastav indeksa CROBEX®, te će biti uvrštene u sastav indeksa nakon završetka trgovine na ZSE 18. rujna 2015.

 

Više o uvrštenju i indeksu CROBEX® pročitajte na web stranici Zagrebačke burze.

Održana redovna Glavna skupština Društva

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u Sportskom Centru Višnjik u Zadru 21. kolovoza 2015. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 7.284.626 glasova,...

21/08/2015 Pročitajte više

Redovna glavna skupština Tankerska Next Generation d.d. održana je u Sportskom Centru Višnjik u Zadru 21. kolovoza 2015. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini društva bilo je prisutno 7.284.626 glasova, što čini 83,4116% od ukupno postojećih 8.733.345 glasova koje daje 8.733.345 redovnih dionica na koje podijeljen temeljni kapital društva.

Sve odluke Glavne skupštine donesene jednoglasno, u obliku predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora u pozivu za Glavnu skupštinu društva koji je objavljenom u Narodnim Novinama br 75. od 08.07.2015, na stranicama Zagrebačke burze, web stranicama Društva te službenom registru HANFA-e.

Održana prva sjednica novog Nadzornog odbora

Na redovnoj glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d. održanoj 21. kolovoza 2015. godine izabran  je novi Nadzorni odbor društva. Gospoda Ivica Pijaca, Nikola Koščica, Andrej Koštomaj, Joško...

21/08/2015 Pročitajte više

Na redovnoj glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d. održanoj 21. kolovoza 2015. godine izabran  je novi Nadzorni odbor društva. Gospoda Ivica Pijaca, Nikola Koščica, Andrej Koštomaj, Joško Miliša i Mario Pavić izabrani su za članove nadzornog odbora s mandatom koji traje četiri godine i počinje 21. kolovoza 2015. godine.

Gospoda Ivica Pijaca, Nikola Koščica i Mario Pavić predstavnici su većinskog dioničara, a gospoda Andrej Koštomaj i Joško Miliša kao stručnjaci iz financijske industrije, su predstavnici dioničara koji su sudjelovali u povećanju kapitala Društva.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran gospodin Ivica Pijaca, a za zamjenika predsjednika je izabran gospodin Andrej Koštomaj.

Stjecanje ugovora o novogradnji

Tankerska Next Generation d.d. postigla je sporazum i 29. srpnja 2015. godine stekla ugovor o novogradnji eko-dizajn produkt tankera, brod koji je trenutno u izgradnji. Stjecanjem ovog ugovora Tankerska Next Generation  d.d. ...

30/07/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. postigla je sporazum i 29. srpnja 2015. godine stekla ugovor o novogradnji eko-dizajn produkt tankera, brod koji je trenutno u izgradnji. Stjecanjem ovog ugovora Tankerska Next Generation  d.d.  proširit  će  postojeću  flotu  brodova  modernim  eko-dizajn  produkt  tankerom nosivosti

50.000 dwt, koji svojom izvedbom u potpunosti prati prethodne novogradnje preuzete u Južnoj Koreji. Ovu transakciju Tankerska Next Generation d.d. financirala je iz sredstava prikupljenih upravo za ovu namjenu u postupku povećanja kapitala, koji je uspješno zaključen u lipnju 2015. godine. Stečeni ugovor o novogradnji sklopljen je s jednim od vodećih svjetskih brodogradilišta u Južnoj Koreji, SPP Shipbuilding Co. Ltd, gdje Tankerska Next Generation d.d. već gradi novogradnju Dalmaciju, za koju je još u lipnju uspješno osigurana srednjoročna zaposlenost. Novim ugovorom stječe se, moderni eko-dizajn tanker nosivosti 50,000 dwt, čija se isporuka očekuje u posljednjem tromjesečju 2015. godine.

„Uspješno provedenom dokapitalizacijom u lipnju ove godine, ojačana je financijska pozicija društva te su stvorene pretpostavke za proširenje flote na 6 brodova ukupne nosivosti preko 300.000 dwt. Zaključno s ovom transakcijom Tankerska Next Generation d.d. nastavila je s implementacijom strateških ciljeva te je proširenjem flote osnažila vlastitu tržišnu poziciju omogućavajući na taj način povećanje prihoda i snažniji novčani tijek iz poslovanja.", zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerska Next Generation.

MT Zoilo - isporuka i početak komercijalne ekspolatacije

Primopredaja MT Zoila, druge od dvije ugovorene novogradnje, održana je 27. srpnja 2015. u brodogradilištu Hyndai Mipo Dockyard, Južna Koreja, nakon čega će početi komercijalna eksploatacija broda sukladno trogodišnjem brodarskom...

27/07/2015 Pročitajte više

Primopredaja MT Zoila, druge od dvije ugovorene novogradnje, održana je 27. srpnja 2015. u brodogradilištu Hyndai Mipo Dockyard, Južna Koreja, nakon čega će početi komercijalna eksploatacija broda sukladno trogodišnjem brodarskom ugovoru na vrijeme zaključenim s jednim od istaknutih svjetskih naručitelja i dnevnom vozarinom od cca 17.750 USD.

Uvjeti postignuti za komercijalnu eksploataciju broda nadmašuju naše pretpostavke prezentirane u analizama rađenima za IPO Društva do veljače ove godine, dok je sadašnja vrijednost broda procijenjena na više od 36,5 milijuna dolara, koliko je bila vrijednost transakcije. M/T Zolio moderni  je eko dizajn produkt tanker nosivosti 50.000 dwt, dizajniran da optimizira performanse i time poveća učinkovitost cjelokupnog poslovanja društva.

Njegovim preuzimanjem operativna flota povećana je na četiri broda ukupne nosivosti 200.000 dwt. Ovom isporukom Tankerska Next Generation d.d. nastavlja provoditi strategiju koja će omogućiti povećanje novčanog tijeka raspoloživog za moguću isplatu dividendi i maksimalno povećanje vrijednosti dioničarima, pritom smanjujući poslovni rizik zaključivanjem dugoročnih i srednjoročnih brodarskih ugovora na vrijeme.

“Osiguranje srednjoročne zaposlenosti i sada preuzimanje M/T Zoila u svega pet mjeseci nakon inicijalne javne ponude dionica potvrđuje usmjerenost Tankerske Next Generation d.d. na ostvarenje zacrtanih strateških ciljeva i stvaranje dodatne vrijednosti. Ponosni smo činjenicom da smo u samo tri mjeseca preuzeli i zaposlili dvije novogradnje. Vjerujem da je to izuzetan uspjeh – Tankerska Next Generation d.d. počinje ostvarivati prihode s novim brodovima ranije nego što je predviđeno poslovnim planom. Visoka kvaliteta novogradnji je prepoznata te je njihova nabavna vrijednost niža od najavljivane. Držim da je sve ovo dobar vjetar u leđa poslovnim izgledima našeg mladog društva.“, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerska Next Generation.

Sklopljen ugovor o zajmu s NORD/LB za financiranje novogradnji

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je preostala sredstva potrebna za financiranje novogradnji „Zoilo“ i “Dalmacija“ ugovorom o zajmu sklopljenim s njemačkom bankom Norddeutsche  Landesbank Girozentrale (NORD/LB)....

27/07/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je preostala sredstva potrebna za financiranje novogradnji „Zoilo“ i “Dalmacija“ ugovorom o zajmu sklopljenim s njemačkom bankom Norddeutsche  Landesbank Girozentrale (NORD/LB). Transakcija ukupne vrijednosti do 47,45 milijuna dolara, prirodni je nastavak inicijalne javne ponude dionica i omogućava Tankerskoj Next Generation d.d. da nastavi strategiju umjerene zaduženosti usmjerene na efikasnost poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti dioničarima.

Zajam ima dospijeće od šest godina nakon isporuke broda i sklopljen je uz konkurentne tržišne  uvjete financiranja brodova. Biti de otplaćen u 24 uzastopne kvartalne rate koje se temelje na 15 godišnjem otplatnom profilu i balonskoj otplati preostalog iznosa ratom kojom bi se nepodmireni iznos sveo na nulu  i koja dospijeva zajedno sa zadnjom ratom.

“Osiguranje financiranja na izuzetno zahtjevnom međunarodnom tržištu s istaknutom financijskom institucijom potvrđuje napore tvrtke i predanost menadžmenta izvrsnosti u poslovanju. S NORD/LB dobili smo snažnu potporu za naš rast i razvoj uz poboljšanje fleksibilnosti financijskog položaja proširenjem broja banka koje sudjeluju u financiranju društva.

Na ovaj način osiguran je optimalni omjer financiranja dugom i kapitalom, čime su stvoreni snažni temelji za ostvarenje naše strategije i povećanje raspoloživog novčanog tijeka te maksimiziranje vrijednosti za dioničare uz smanjenje rizika poslovanja sklapanjem srednjoročnih ugovora na vrijeme.“, istaknuo je John Karavanić, predsjednik Uprave, Tankerska Next Generation d.d.

Osigurana srednjoročna zaposlenost za MT Dalmacija

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je najmanje trogodišnju zaposlenost za MT Dalmaciju, novogradnju koja će po očekivanoj isporuci u zadnjem kvartalu 2015. godine, biti peti operativni  brod u floti. MT Dalmacija će biti pod...

23/06/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je najmanje trogodišnju zaposlenost za MT Dalmaciju, novogradnju koja će po očekivanoj isporuci u zadnjem kvartalu 2015. godine, biti peti operativni  brod u floti. MT Dalmacija će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem s ugovorenom vozarinom od oko US$ 17,750 po danu za razdoblje od tri godine, počevši od dana isporuke. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još jednu godinu za oko US$ 19,750 po danu.

Ugovorena vozarina za ovu novogradnju iz SPP Shipbuilding brodogradilišta, jednog od vodećih u Južnoj Koreji, prelazi iznos vozarine iz modela predstavljenog početkom ove godine tijekom Inicijalne javne ponude dionica te prati iznos dogovoren u svibnju za MT Zoilo.

Sa MT Dalmacijom, čija se isporuka očekuje u zadnjem kvartalu 2015., Tankerska Next Generation d.d. proširit će svoju operativnu flotu još jednim brodom dizajniranim da optimizira performanse i time poveća učinkovitost cjelokupnog poslovanja društva. Strateški koncept društva ostaje i dalje usredotočen na napore managementa da osigura snažnu bilancu i stabilan novčani tok kojim će se omogućiti stvaranje dodane vrijednosti za dioničare te smanjivanje rizika poslovanja politikom ugovaranja srednjoročnih i dugoročnih brodarskih ugovora.

“Zaposlenjem MT Dalmacije Tankerska Next Generation d.d. ponovila je razinu dogovorenu za MT Zoilo i dodatno osnažila svoju tržišnu poziciju. Ovim ponovljenim uspjehom nadmašili smo razinu vozarine postignutu u travnju i razinu planiranu tijekom javne ponude dionica. Vjerujem kako ćemo ovim zaključkom dodatno pridonijeti postizanju ciljeva Tankerske Next Generation d.d. Po isporuci MT Dalmacije prosječna starost naše flote spustit će se ispod 2 godine. Ovo će zasigurno otvoriti put poslovnim uspjesima našeg novoosnovanog društva.”, izjavio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerska Next Generation d.d.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava kako je 18. lipnja 2015. godine zaprimila obavijest Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. o prelasku preko praga...

19/06/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava kako je 18. lipnja 2015. godine zaprimila obavijest Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. o prelasku preko praga od 10%.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provedeno je kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 11. lipnja 2015. godine i temeljni kapital povećan je s iznosa od 360.000.000,00 kuna za iznos od 76.667.250,00 kuna na iznos od 436.667.250,00 kuna izdavanjem 1.553.344 redovne dionice na ime oznake TPNG-R-B, bez nominalnog iznosa.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. zastupnik je Raiffieisen obveznog mirovinskog fonda kategorije A, koji u vlasništvu ima 27.753 dionice TPNG-R-A i 17.000 dionica TPNG-R-B; Raiffieisen obveznog mirovinskog  fonda kategorije B, koji u vlasništvu ima 460,636 dionica TPNG-R-A i 290.000 dionica TPNG- R-B; Raiffieisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, koji u vlasništvu ima 108.610 dionica TPNG-R-A i 90.700 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar, koji u vlasništvu ima 2.582 dionice TPNG-R-A i 2.000 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla koji u vlasništvu ima 2.499 dionice TPNG-R-A i 1.800 dionica TPNG-R-B; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata, koji u vlasništvu ima 1.749 dionica TPNG-R-A i 1.400 dionica TPNG-R-B;  i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT , koji u vlasništvu ima 4.831 dionica TPNG-R-A i 3.800 dionica TPNG-R-B.

Dokapitalizacijom Izdavatelja zastupnik vlasnika dionica ima 1.015.360 glasačkih prava u Izdavatelju, odnosno 11.6262%. Zastupnik vlasnika prag prelazi s 142.025 dionica, odnosno 1,6262%. Prije povećanja temeljnog kapitala zastupnik vlasnika imao je 608.660 glasačkih prava u izdavatelju, odnosno 8,4536%.

Provedeno povećanje temeljnog kapitala

Sukladno pozivu za iskazivanje inicijalnog interesa od 29. svibnja 2015. i uvjetima u odluci Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“)  od 05. lipnja 2015. godine, upisom i uplatom...

12/06/2015 Pročitajte više

Sukladno pozivu za iskazivanje inicijalnog interesa od 29. svibnja 2015. i uvjetima u odluci Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“)  od 05. lipnja 2015. godine, upisom i uplatom 1.533.345 novih dionica Društva ispunjen je uvjet upisa i uplate od najmanje 1.300.000 do 1.600.000 novih dionica, čime se ovo povećanje temeljnog kapitala smatra uspješnim.

Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdila točan broj novih dionica Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 1.533.345 novih nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti, a po cijeni od 68,00 kuna za dionicu.

Rješenjem Trgovačkog Suda u Zadru od 11. lipnja 2015. godine provedeno je povećanje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta Društva, koje se odnose na visinu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva povećan je s 360.000.000,00 kuna za iznos od 76.667.250,00 kuna i iznosi 436.667.250,00 kuna te je podijeljen na 8.733.345 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti.

"Uspješno provedena dokapitalizacija potvrđuje jedan od razloga uvrštenja Društva na Zagrebačku burzu – brzo i efikasno prikupljanje novog kapitala za financiranje razvoja, kada se ukažu prilike na tržištu. Ovim povećanjem kapitala Društvo je ojačao svoju financijsku poziciju  i  stvorilo  pretpostavke  za  proširenje flote na 6 brodova ukupne nosivosti preko 300.000 dwt. Zahvaljujem dioničarima koji su prepoznali i podržali ovu investicijsku priliku” izjavio je John Karavanić, predsjednik Uprave Društva.

Povećanje temeljnog kapitala društva

Uprava Tankerska Next Generation brodarskog dioničkog društva (u nastavku „Društvo“) donijela je 5. lipnja 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital). Ovom...

08/06/2015 Pročitajte više

Uprava Tankerska Next Generation brodarskog dioničkog društva (u nastavku „Društvo“) donijela je 5. lipnja 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital).

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 360 milijuna kuna za iznos od najviše 80 milijuna kuna na iznos od najviše 440 milijuna kuna izdavanjem najmanje 1.300.000 do najviše 1.600.000 novih redovnih dionica.

Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 5. lipnja 2015. godine dao Upravi Društva suglasnost za donošenje ove odluke u smislu odredbe članka 325. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Prilozi:

 1. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti Upravi Društva za donošenje odluke o povedanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) i za isključenje prava prvenstva pri upisu dionica
 2. Odluka Uprave Društva o povedanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital)
 3. Dokapitalizacija Društva i obrazloženje isključenja prava prvenstva postojedih dioničara

Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze, Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da će se dana 5. lipnja 2015. održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Društva na kojima de se razmatrati...

02/06/2015 Pročitajte više

Sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze, Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da će se dana 5. lipnja 2015. održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Društva na kojima de se razmatrati povećanje temeljnog kapitala društva. Društvo de pravovremeno obavijestiti financijsku javnost o odlukama donesenim na sjednicama, sukladno postojećoj regulativi.

Poziv na davanje izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica izdavatelja

Poziv na davanje izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. Zadar pronađite na linku...

29/05/2015 Pročitajte više

Poziv na davanje izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. Zadar pronađite na linku niže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osigurana srednjoročna zaposlenost za eko tanker MT Zoilo pred isporuku iz brodogradilišta

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je najmanje trogodišnju zaposlenost za MT Zoilo, novogradnju koja predstavlja četvrti brod u floti. MT Zoilo će biti pod ugovorom  s  istaknutim unajmiteljem s ugovorenom vozarinom od oko...

26/05/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je najmanje trogodišnju zaposlenost za MT Zoilo, novogradnju koja predstavlja četvrti brod u floti. MT Zoilo će biti pod ugovorom  s  istaknutim unajmiteljem s ugovorenom vozarinom od oko US$ 17,750 po danu za razdoblje  od tri godine, počevši od dana isporuke. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još jednu godinu  za oko US$ 19,750 po danu.

Ugovorena vozarina, za drugu od dvije novogradnje, iz jednog od vodećih brodogradilišta u Južnoj Koreji, prelazi iznos vozarine koji je nedavno dogovoren za sestrinski brod MT Vukovar pa i model predstavljen ranije ove godine Inicijalnom javnom ponudom dionica društva u veljači.

Sa MT Zoilo, čija se isporuka očekuje u srpnju 2015., Tankerska Next Generation d.d. proširit će svoju operativnu flotu na još jedan brod dizajniran da optimizira izvedbenu razinu i poveća učinkovitost cjelokupnog poslovanja. Strateški koncept društva ostaje i dalje usredotočen na napore managementa da osigura čvrstu bilancu i stabilan novčani tok koji će u konačnici podržati stvaranje vrijednosti za dioničare te smanjivanje rizika u poslovanju politikom ugovaranja srednjoročnih i  dugoročnih brodarskih ugovora.

“Društvo se ponosi činjenicom što je uspješno uspjelo zaposliti brod na zavidnoj tržišnoj razini koja čak nadmašuje nedavno sklopljen ugovor. Vjerujem kako će ovo pridonijeti postizanju ciljeva Tankerske Next Generation d.d. Po isporuci MT Zoila prosječna starost flote bit će ispod 2,5 godine s dodatnim poboljšanjem prosjeka do konca godine. Ovo će zasigurno otvoriti put poslovnim uspjesima našeg novoosnovanog društva” izjavio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation d.d.

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2014.

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. pronađite na linku niže.      

30/04/2015 Pročitajte više

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. pronađite na linku niže.

 

 

 

MT Vukovar - isporuka i početak komercijalne eksploatacije broda

Primopredaja M/T Vukovar, prva od dvije ugovorene novogradnje, održati će se 29. travnja 2015. u brodogradilištu Hyndai Mipo Dockyard, South Korea, nakon čega počinje komercijalna eksploatacija broda sukladno trogodišnjem...

27/04/2015 Pročitajte više

Primopredaja M/T Vukovar, prva od dvije ugovorene novogradnje, održati će se 29. travnja 2015. u brodogradilištu Hyndai Mipo Dockyard, South Korea, nakon čega počinje komercijalna eksploatacija broda sukladno trogodišnjem brodarskom ugovoru na vrijeme zaključenom s jednim od istaknutih svjetskih naručitelja, s dnevnom vozarinom od oko 17,250 USD neto.

Ovaj ugovor nadmašuje naše pretpostavke predočene u analizama rađenima za IPO Društva do veljače ove godine. Štoviše, sadašnja vrijednost broda procijenjena je na više od 36.5 mil. US$, koliko je iznosila njegova kupovna cijena.

S M/T Vukovar Tankerska Next Generation d.d. nastavlja provoditi strategiju koja će omogućiti povećanje novčanog tijeka, mogućnost isplate dividendi i maksimalno povećanje vrijednosti dioničarima, pritom smanjujući poslovni rizik zaključivanjem dugoročnih i srednjoročnih brodarskih ugovora na vrijeme.

„Ponosimo se činjenicom da je Društvo unutar tri mjeseca od IPO-a uspjelo nabaviti dvije novogradnje, dogovoriti financiranje i isporuku prvog broda i zaključiti brodarski ugovor na vrijeme koji nadilazi trenutne tržišne uvjete. Vjerujem da je to izuzetan uspjeh – Tankerska Next Generation d.d. počinje ostvarivati prihode s novim brodovima ranije nego što je predviđeno poslovnim planom. Visoka kvaliteta novogradnji je prepoznata te je njihova nabavna vrijednost niža od najavljivane. Držim da je sve ovo dobar vjetar u leđa poslovnim izgledima našeg mladog Društva“, izjavio je John Karavanić, direktor Tankerska Next Generation d.d.

Ugovorena suradnja za obavljanje poslova specijalista

Tankerska Next Generation d.d. je 16. ožujka 2015. sa društvom Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. potpisala Ugovor o obavljanju poslova specijalista, kojim je Interkapital vrijednosni papiri d.o.o preuzeo obvezu obavljanja poslova...

16/03/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. je 16. ožujka 2015. sa društvom Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. potpisala Ugovor o obavljanju poslova specijalista, kojim je Interkapital vrijednosni papiri d.o.o preuzeo obvezu obavljanja poslova specijalista za dionice Tankerska Next Generation d.d., TPNG-R-A, ISIN: HRTPNGRA0000, uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Usluga specijalističke trgovine uključuje istovremeno izlaganje naloga na kupnju i naloga na prodaju dionice kompanije sukladno Pravilima Zagrebačke burze. Specijalist će poslove specijalističke trgovine temeljem navedenih Ugovora početi obavljati 18. ožujka 2015. godine.

 

 

 

 

TNG stekao dva ugovora o novogradnjama

U skladu s člankom 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Tankerska Next Generation d.d. objavljuje stjecanje dva ugovora o novogradnjama 12. ožujka 2015. godine. Ugovori o novogradnjama su za izgradnju dva...

13/03/2015 Pročitajte više

U skladu s člankom 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Tankerska Next Generation d.d. objavljuje stjecanje dva ugovora o novogradnjama 12. ožujka 2015. godine.

Ugovori o novogradnjama su za izgradnju dva eko-dizajn MR tankera nosivosti 50,000 dwt, čija isporuka je zakazana za travanj odnosno srpanj ove godine s Hyundai Mipo brodogradilištem iz Južne Koreje.

Brodovima će upravljati Tankerska plovidba d.d. i bit će dodatak postojećem Ugovoru o upravljanju.Ukupna ugovorena cijena za dva eko-dizajn MR tankera financirati će se iz sredstava Tankerske Next Generation d.d. prikupljenima kroz IPO proces i kreditima poslovnih banaka. Ugovorena cijena prema našem čvrstom uvjerenju temelji se na fer tržišnim vrijednostima u skladu s propozicijom inicijalne javne ponude.

Produženje mandata članu Uprave

U skladu sa čl. 459 Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. dostavljamo obavijest da je na sjednici Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održanoj 11. ožujka 2015. jedinom članu Uprave društva Johnu...

12/03/2015 Pročitajte više

U skladu sa čl. 459 Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. dostavljamo obavijest da je na sjednici Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održanoj 11. ožujka 2015. jedinom članu Uprave društva Johnu Karavaniću produžen mandat u trajanju od četiri godine. Datum početka novog mandata je 1. srpnja 2015. godine

Obavijest o provedenom Stabilizacijskom programu za dionice TPNG-R-A

U procesu Stabilizacijskog programa društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iskoristilo je mogućnost poduzimanja transakcija putem Zagrebačke burze d.d. s ciljem podupiranja tržišne cijene dionice TPNG-R-A. U nastavku...

12/02/2015 Pročitajte više

U procesu Stabilizacijskog programa društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iskoristilo je mogućnost poduzimanja transakcija putem Zagrebačke burze d.d. s ciljem podupiranja tržišne cijene dionice TPNG-R-A.

U nastavku detalji provedenih aktivnosti:

Datum početka razdoblja stabilizacije: 12. veljače 2015. godine

Datum završetka razdoblja stabilizacije: 13. ožujka 2015. godine

Ukupna količina kupljenih dionica: 67.186

Ukupna količina prodanih dionica: 0

Najniža izvršena cijena: 65,00 HRK

Najviša izvršena cijena: 65,00 HRK

Prosječna izvršena cijena: 65,00 HRK

Datum na koji su se zadnji put odvijale aktivnosti stabilizacije: 13. ožujka 2015. godine

Zaključno sa trgovinskim danom 13. ožujka 2015. godine završeno je provođenje Stabilizacijskog programa.

Obavijest o provođenju stabilizacijskog programa

Obavijest o provođenju stabilizacijskog programa nalazi se u privitku.        

12/02/2015 Pročitajte više

Obavijest o provođenju stabilizacijskog programa nalazi se u privitku.

 

 

 

 

Rješenje Burze o uvrštenju TPNG-R-A dionica

U prilogu se nalazi rješenje Zagrebačke burze o uvrštenju dionica TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. (oznaka TPNG-R-A)

10/02/2015 Pročitajte više

U prilogu se nalazi rješenje Zagrebačke burze o uvrštenju dionica TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. (oznaka TPNG-R-A)

Okončana javna prodaja dionica Društva

Tankerska Next Generation d.d. (''TNG'' ili ''Društvo'') priopćava da je okončana javna prodaja dionica Društva koja je započeta 26. siječnja 2015. godine i koja je trajala do 5. veljače 2015....

06/02/2015 Pročitajte više

Tankerska Next Generation d.d. (''TNG'' ili ''Društvo'') priopćava da je okončana javna prodaja dionica Društva koja je započeta 26. siječnja 2015. godine i koja je trajala do 5. veljače 2015. godine. Ovim priopćenjem TNG objavljuje informacije kako je propisano Prospektom datiranim od 8. prosinca 2014. godine. Svi izrazi i definicije označene velikim slovom imaju značenje opisano u Prospektu.

U javnoj ponudi je zaprimljeno prijava za kupnju ukupno 3.384.879 dionica. Sukladno broju prijava zaprimljenih u knjizi trgovanja u Ponudi velikim ulagateljima i broja zaprimljenih prijava zaprimljenih u Ponudi malim ulagateljima i Ponudi za zamjenu dionica, Prodavatelj je odredio da broj Ponuđenih dionica iznosi 2.800.000 dionica. S obzirom da je ukupni iznos zaprimljenih prijava značajno nadmašio broj Ponuđenih dionica, Prodavatelj je dao nalog Voditelju ponude da izvrši prekomjernu dodjelu 400.000 Ponuđenih dionica. Voditelj ponude je proveo prekomjernu dodjelu dionica u iznosu od 400.000 Ponuđenih dionica iznad ukupnog broja Dodijeljenih ponuđenih dionica od 2.800.000 dionica.

Voditelj stabilizacijskog programa će putem internetske stranice Društva najaviti poduzimanje odgovarajućih radnji Prekomjerne dodjele u cilju provođenja Programa stabilizacije cijene dionice.

U javnoj ponudi je tako prodano 2.800.000 Dodijeljenih ponuđenih dionica i 400.000 Ponuđenih dionica za Opciju prekomjerne dodjele, što znači da su ulagatelji u svim ponudama kupili ukupno 3.200.000 dionica Društva po Cijeni ponude od 65,00 HRK za jednu dionicu, čime su prikupljena sredstva u iznosu od 208 milijuna HRK. Navedena sredstva će Prodavatelj dionica u cijelosti uplatiti za 3.200.000 Novih dionica na dan 9. veljače 2015. godine.

Društvo namjerava podnijeti zahtjev za uvrštenje Ponuđenih i Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze dana 10. veljače 2015. godine i očekuje da će sve dionice biti uvrštene s danom 12. veljače 2015. godine, te da će trgovina dionicama pod oznakom TPNG-R-A započeti istog dana oko 11.00 sati.

Voditelj ponude, pokrovitelj uvrštenja i voditelj stabilizacije je Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Voditelji knjige trgovanja su Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. i Raiffeisenbank Austria d.d.

Prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. preuzmite na sljedećem linku:   Prospekt        

20/01/2015 Pročitajte više

Prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. preuzmite na sljedećem linku:

 

Prospekt

 

 

 

 

Oglas o načinu na koji je objavljen prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja

Oglas o načinu na koji je objavljen prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d pronađite na linku niže.        

20/01/2015 Pročitajte više

Oglas o načinu na koji je objavljen prospekt ponude i uvrštenja svih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. na službeno tržište Zagrebačke burze d.d pronađite na linku niže.

 

 

 

 

Poziv na incijalnu javnu ponudu dionica

Inicijalna javna ponuda za prodaju redovnih dionica Tankerska Next Generation d.d. i zamjenu redovnih dionica Tankerska plovidba d.d. za redovne dionice Tankerska Next Generation d.d., sveukupno do 3.600.000 dionica Tankerska Next Generation d.d.,...

20/01/2015 Pročitajte više

Inicijalna javna ponuda za prodaju redovnih dionica Tankerska Next Generation d.d. i zamjenu redovnih dionica Tankerska plovidba d.d. za redovne dionice Tankerska Next Generation d.d., sveukupno do 3.600.000 dionica Tankerska Next Generation d.d., javni poziv potražite na linku niže.

Dokumenti

Rješenje HANFA-e o odobrenju Prospekta

Rješenje HANFA-e o odobrenju Prospekta pronađite na linku niže.      

17/01/2015 Pročitajte više

Rješenje HANFA-e o odobrenju Prospekta pronađite na linku niže.

 

 

 

Dokumenti

Back to Top