Godišnje financijsko izvješće TNG d.d. dostupno je i u iXBRL formatu

ESMA (eng. European Securities and Markets Authority) je donošenjem uredbe ESEF-a (eng. European Single Electronic Format), uspostavila novi jedinstveni oblik elektroničkog izvještavanja radi poboljšanja sustava izvještavanja prema uspostavljenim Međunarodnim Standardima Financijskog Izvještavanja (MSFI).

Tankerska Next Genaration d.d. prepoznala je i iskoristila priliku da se prilagodi novoj regulativi i prije samog stupanja na snagu, te naše temeljne godišnje financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama glavnice i izvještaj o novčanim tijekovima) za 2020. godinu možete pronaći i u iXBRL formatu (niže).

 

Natrag