Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 25. veljače 2019. godine, a na njima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji za četvrti kvartal i cijelu 2018. godinu.

Natrag