Održana prva sjednica novog Nadzornog odbora

Na redovnoj glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d. održanoj 21. kolovoza 2015. godine izabran  je novi Nadzorni odbor društva. Gospoda Ivica Pijaca, Nikola Koščica, Andrej Koštomaj, Joško Miliša i Mario Pavić izabrani su za članove nadzornog odbora s mandatom koji traje četiri godine i počinje 21. kolovoza 2015. godine.

Gospoda Ivica Pijaca, Nikola Koščica i Mario Pavić predstavnici su većinskog dioničara, a gospoda Andrej Koštomaj i Joško Miliša kao stručnjaci iz financijske industrije, su predstavnici dioničara koji su sudjelovali u povećanju kapitala Društva.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran gospodin Ivica Pijaca, a za zamjenika predsjednika je izabran gospodin Andrej Koštomaj.

Natrag