Osigurana srednjoročna zaposlenost za eko tanker MT Zoilo pred isporuku iz brodogradilišta

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je najmanje trogodišnju zaposlenost za MT Zoilo, novogradnju koja predstavlja četvrti brod u floti. MT Zoilo će biti pod ugovorom  s  istaknutim unajmiteljem s ugovorenom vozarinom od oko US$ 17,750 po danu za razdoblje  od tri godine, počevši od dana isporuke. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još jednu godinu  za oko US$ 19,750 po danu.

Ugovorena vozarina, za drugu od dvije novogradnje, iz jednog od vodećih brodogradilišta u Južnoj Koreji, prelazi iznos vozarine koji je nedavno dogovoren za sestrinski brod MT Vukovar pa i model predstavljen ranije ove godine Inicijalnom javnom ponudom dionica društva u veljači.

Sa MT Zoilo, čija se isporuka očekuje u srpnju 2015., Tankerska Next Generation d.d. proširit će svoju operativnu flotu na još jedan brod dizajniran da optimizira izvedbenu razinu i poveća učinkovitost cjelokupnog poslovanja. Strateški koncept društva ostaje i dalje usredotočen na napore managementa da osigura čvrstu bilancu i stabilan novčani tok koji će u konačnici podržati stvaranje vrijednosti za dioničare te smanjivanje rizika u poslovanju politikom ugovaranja srednjoročnih i  dugoročnih brodarskih ugovora.

“Društvo se ponosi činjenicom što je uspješno uspjelo zaposliti brod na zavidnoj tržišnoj razini koja čak nadmašuje nedavno sklopljen ugovor. Vjerujem kako će ovo pridonijeti postizanju ciljeva Tankerske Next Generation d.d. Po isporuci MT Zoila prosječna starost flote bit će ispod 2,5 godine s dodatnim poboljšanjem prosjeka do konca godine. Ovo će zasigurno otvoriti put poslovnim uspjesima našeg novoosnovanog društva” izjavio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation d.d.

Natrag