Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 27. travnja 2018. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, i nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2018. godine.

Natrag