Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. travnja 2022. godine. Na njoj će se razmatrati revidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora i nerevidiranim financijskim izvještajima za prvo tromjesečje 2022. godine.

Natrag