Obavijest prema članku 11. stavku 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

U skladu sa člankom 11. stavkom 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), a nastavno na Obavijest društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Ulica Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar, OIB: 44952903763 (“Ponuditelj“), o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje ciljnog društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo, Ulica Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar, OIB: 30312968003 (“Ciljno društvo“), koja je objavljena na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. dana 29. rujna 2022., ovime obavještavamo investicijsku javnost kako slijedi: 

1.    Nisu u tijeku postupci niti pregovori s Ponuditeljem i osobama koje djeluju zajednički sa Ponuditeljem; 
2.    Ciljno društvo je obavijestilo radnike zaposlene u Ciljnom društvu o sadržaju objavljene obavijesti u skladu sa člankom 11. stavkom 2 zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Natrag