Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Kodeks korporativnog upravljanja

Sukladno hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu obvezna su primjenjivati kodeks korporativnog upravljanja. S obzirom da je ukupno 8.733.345 redovnih dionica Društva, oznake TPNG-R-A i ISIN oznake HRTPNGRA0000, uvršteno na Službeno tržište Zagrebačke burze, Društvo je usvojilo i na njega se primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a objavljen je na internetskoj stranici Zagrebačke burze (www.zse.hr), te u privitku ove stranice. Također, Društvo je tijekom 2016. godine izradilo i usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation, koji je izrađen prema predlošku i preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Svrha ovog Kodeksa je postavljanje visokih standarda korporativnog upravljanja i poslovne transparentnosti za dionička društva, te zaštita investitora i drugih članova društva kroz uredno i odgovorno upravljanje i nadzor poslovanja te upravljačkih funkcija dioničkih društava. Osnovna načela Kodeksa su:

 

  • osiguranje poslovne transparentnosti;
  • jasan opis postupka donošenja odluka Nadzornog odbora i Uprave;
  • izbjegavanje sukoba interesa;
  • održavanje učinkovitih internih kontrola; i
  • održavanje učinkovitog sustava odgovornosti.

 

Upitnik vezan uz primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja

Svake godine Društvo je obavezno dati izjavu u svom godišnjem izvješću i na svojoj internetskoj stranici, u predviđenom obliku, da li je postupalo u skladu s preporukama Kodeksa. U slučaju da Društvo nije postupalo u skladu s Kodeksom, mora dati obrazloženje za takvo postupanje. Upitnici vezani za primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. i 2015. godinu dostupni su u privitku ove stranice, te na Internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

 

Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d.

Dodatno, Društvo je u 2016. godini usvojilo vlastite politike korporativnog upravljanja koje određuje odgovornost Nadzornog odbora i Uprave i bitnost transparentnosti prema svim članovima Društva, uključujući klijente, ulagače i regulatorna tijela. Kodeks Korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d. nalazi se u privitku ove stranice.

Društvo se pridržava svih odredbi hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima i svih ostalih zakona i propisa Republike Hrvatske. U skladu s hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i uz njezinu primarnu ulogu u vođenju poslova, funkcije Uprave uključuju pripremu poslovne politike, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, prijedloge o raspodjeli dobiti i osiguranje da dioničari Društva, a posebno Nadzorni odbor, su obaviješteni o njenim planovima, strategijama i izvedbi. Kako bi Uprava mogla izvršavati ove obveze učinkovito, obvezna je davati detaljne izvještaje Nadzornom odboru o stanju i poslovanju Društva na redovitoj osnovi. Ove obveze su također detaljnije razrađene u Statutu Društva koji se nalazi u privitku ove stranice.

 

Revizorski odbor

Društvo ima ustrojen Revizorski odbor, a obveze i odgovornosti revizorskog odbora između ostalog uključuju odgovornost za praćenje i pregled cjelovitosti financijskog izvješćivanja Društva, interni sustav financijske kontrole Društva i interne kontrole poslovanja i usklađenosti Društva. Revizorski odbor također nadzire funkciju vanjske revizije (uključujući učinkovitost postupaka vanjske revizije te imenovanje i naknade revizora) i ocjenjuje učinkovitost aktivnosti interne revizije.

Menadžment

John Karavanić

CEO, Tankerska Next Generation d.d.

Gospodin John Karavanić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1992. godine. Nakon diplome, bio je zaposlen u Tankerskoj plovidbi kao pripravnik u Sektoru komercijale. Od 1993. do 1997. godine je bio na položaju Samostalnog referenta u odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi, a od 1997. do 1999. Poslovoditelj u odjelu tankera u Sektoru komercijale. Između 1999. i 2004. godine bio je broker u Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe). Vratio se u Tankersku plovidbu 2004. godine na položaj Voditelja odjela tankera i zamjenika direktora Sektora komercijale unutar društva. Od 2014. godine bio je na položaju Poslovoditelja za projekte i zamjenik direktora Sektora komercijale u Tankerskoj plovidbi. U kolovozu 2014. postaje jedini član Uprave Tankerske Next Generation, te istu poziciju drži do danas.

Nadzorni odbor

Ivica Pijaca, predsjednik Nadzornog odbora

Tankerska plovidba d.d., direktor sektora komercijale

Gospodin Ivica Pijaca je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet od 1992. do 1993. godine. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci 1998. Iste godine se zaposlio kao treći časnik palube u floti Tankerske plovidbe. Godine 1999. postao je samostalni referent u Odjelu produkt tankera u Tankerskoj plovidbi, napredujući na mjesto Poslovoditelja u odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi u 2003. godini. Između 2004. i 2005. godine gospodin Pijaca bio je broker u Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe) i generalni direktor u istom društvu od 2005. do 2006. godine. Od 2006. do 2013. gospodin Pijaca bio je Poslovoditelj u odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi. 2013. godine gospodin Pijaca postao je direktor sektora komercijale te je to funkcija na kojoj se trenutno nalazi u Tankerskoj plovidbi.

Mario Pavić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Tankerska plovidba d.d., predsjednik Uprave

Gospodin Mario Pavić je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet između 1993. i 1994. godine. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Splitu 1996. godine s diplomom inženjer nautike. Od 1997. do 2002. godine bio je zaposlen kao časnik palube u floti Tankerske plovidbe. Godine 2002. diplomirao je Management u pomorstvu na Pomorskom fakultetu u Splitu. Između 2003. i 2007. godine bio je Poslovoditelj u odjelu tankera Tankerske plovidbe. Između 2007. i 2012. godine gospodin Pavić bio je broker u društvu Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe) i generalni direktor istog društva od 2012. do 2013. godine. Od 2013. godine gospodin Pavić je član Uprave Tankerske plovidbe, a od kolovoza 2015. godine njen predsjednik

Nikola Koščica, član

Tankerska plovidba d.d., član Uprave

Gospodin Nikola Koščica je diplomirao financijsku ekonomiju na London Guildhall University 1996. godine. Nakon diplome, bio je zaposlen u Dalmatinskoj banci d.d. između 1997. i 2001. godine, i to prvo kao pripravnik, a kasnije kao analitičar u sektoru za upravljanje poslovnim rizicima navedene banke. Između 2001. i 2003. godine, bio je zaposlen inicijalno kao kreditni referent, a kasnije kao voditelj odjela za kreditiranje pravnih osoba u Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Zadar. Postao je zaposlenik Tankerske plovidbe 2004. godine kao poslovoditelj za upravljanje rizicima, od 2013. je na položaju direktora financijskog sektora, a od kolovoza 2015. je član Uprave Tankerske plovidbe.

Joško Miliša, član

Prosperus Invest, CEO

Gospodin Joško Miliša završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu te se 1992. godine zapošljava kao broker u brokerskoj kući Medis, nakon čega radi u konzultantskim društvima Consult invest i ICF kao savjetnik na poslovima preuzimanja i savjetovanjima društava. U Erste vrijednosnim papirima d.o.o. radio je na poziciji voditelja trgovanja vrijednosnim papirima i uvođenju portfolio managementa. Imenovan je 2000. godine za potpredsjednika Hrvatskog Fonda za privatizaciju zadužen za korporativno upravljanje gdje se bavio konsolidacijom društava iz portfelja Hrvatskog Fonda za privatizaciju, na objedinjavanju državnog portfelja, analizama rada nadzornih odbora i uprava društava iz državnog portfelja. Početkom 2002. godine suosniva investicijsko društvo ŠTED-KAPITAL d.o.o., koje samostalno i uspješno vodi do polovine 2009. godine. Trenutno je na funkciji predsjednika uprave investicijskog društva Prosperus Invest d.o.o.

Nikola Mišetić, član

Croatia Osiguranje d.d., član Uprave

Gospodin Nikola Mišetić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine, a MBA program završio 2009. godine na poslovnom učilištu INSEAD u Francuskoj. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2003. godine kao makroekonomist u Volksbank d.d. Zagreb, a već 2004. godine prelazi u Kreditnu banku Zagreb d.d., gdje obnaša funkciju zamjenika direktora poslova s građanstvom od 2004. do 2005. godine. U McKinsey & Company Inc., zadržao se kao manager projekata od 2005. do 2011. godine kada prelazi u Adris Grupu d.d. na mjesto izvršnog direktora razvoja. U travnju 2014. gospodin Mišetić ulazi u Upravu Croatia osiguranja d.d. nakon akvizicije Croatia osiguranja d.d. od ADRIS grupe.

Revizorski odbor

Sergej Dolezil, predsjednik Revizorskog obora

Croatia Osiguranje d.d., Head of M&A

Gospodin Sergej Dolezil diplomirao je 2004. godine na Webster University Vienna, Menadžment s naglaskom na međunarodno poslovanje, a 2009. godine završio je MBA program na IEDC Poslovnoj školi u Bledu, Slovenija. 2004. godine zapošljava se na poziciji supervizora u poreznom odjelu KPMG Croatia d.o.o. 2010. godine zapošljava se u INA industriji nafte d.d. na poziciji vodećeg internog revizora, te na toj poziciji ostaje do 2013. godine kada postaje direktor sektora interne revizije. Iz INA-e u travnju 2015. prelazi u Croatia Osiguranje d.d., gdje zauzima poziciju savjetnika člana uprave za financije, a u siječnju 2016 godine postaje voditelj interne revizije u Croatia Osiguranju d.d. da bi u siječnju 2018. postao predsjednik uprave CO Zdravlje d.o.o. U lipnju 2018. gospodin Dolezil postaje Head of M&A (voditelj spajanja i stjecanja) u Croatia Osiguranju d.d.

Mario Pavić, član

Tankerska plovidba d.d., predsjednik Uprave

Gospodin Mario Pavić je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet između 1993. i 1994. godine. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Splitu 1996. godine s diplomom inženjer nautike. Od 1997. do 2002. godine bio je zaposlen kao časnik palube u floti Tankerske plovidbe. Godine 2002. diplomirao je Management u pomorstvu na Pomorskom fakultetu u Splitu. Između 2003. i 2007. godine bio je Poslovoditelj u odjelu tankera Tankerske plovidbe. Između 2007. i 2012. godine gospodin Pavić bio je broker u društvu Alan Shippingu (društvo kćer Tankerske plovidbe) i generalni direktor istog društva od 2012. do 2013. godine. Od 2013. godine gospodin Pavić je član Uprave Tankerske plovidbe, a od kolovoza 2015. godine njen predsjednik

Genarij Sutlović, član

Stambeno Gospodarstvo Tanker d.o.o., Direktor

Gospodin Genarij Sutlović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1986. godine. Nakon diplome, bio je zaposlen u Tankerskoj plovidbi kao referent od 1987. do 1989. Od 1990. preuzima funkciju glavnog financijskog knjigovođe gdje se zadržava do promocije u šefa knjigovodstva u veljači 1991. godine. Na poziciji Šefa knjigovodstva Tankerske Plovidbe gospodin Sutlović ostaje sve do prosinca 2001. kada prelazi u Stambeno Gospodarstvo Tanker d.o.o. Zadar, gdje i danas obnaša funkciju direktora društva. Gospodin Sutlović je i član Revizorskog odbora brodogradilišta Viktor Lenac u Rijeci.  

Back to Top